Αναρτήθηκαν στο site της Πυροσβεστικής υπηρεσίας οι πίνακες με τα αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις 650 υπαλλήλων.

Υπεγράφη από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η απόφαση για την κύρωση των πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων για κατάταξη 650 Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2024.

Οι 650 υποψήφιοι θα προσληφθούν ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας και συγκεκριμένα 620 θέσεις θα καλυφθούν από πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό και οι 30 θέσεις από πυροσβεστικό επιστημονικό προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι).

Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων δύνανται, με αίτησή τους, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» (Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά προσόντα και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί σε όλα τα στάδια των ΠΚΕ, κρίνονται ικανοί για κατάταξη.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, καθώς και εκείνοι που δεν προσήλθαν σε αυτές, κρίνονται μη ικανοί για κατάταξη.

Δείτε την Απόφαση της κύρωσης εδω.

Πίνακας Ικανών : Τεχνικό προσωπικό

Πίνακας Μη Ικανών : Τεχνικό προσωπικό

Πίνακας Ικανών : Επιστημονικό προσωπικό

Πίνακας Μη Ικανών : Επιστημονικό προσωπικό

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!