Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)
Ιωαννίνων και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) θα πραγματοποιήσει Rapid
Tests Κορωνοϊού σε όλο τον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), την …Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, 9:00-13:00,
στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, 8 ης Μεραρχίας 3-5.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!