“Προς αποφυγή παρανοήσεων …….και κυρίως …παρεξηγήσεων”

“Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στοιχείων,που προφανώς προέρχονται από την «Διαύγεια», αποτυπώνεται αύξηση της δαπάνης κατά 24,16% για το υγειονομικό υλικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με μεγαλύτερη αύξηση της δαπάνης στο Ορθοπαιδικό υλικό κατά 57,62% κλείνοντας στα 2.296.645,00 ευρώ το 2019 από 1.457.034,00 ευρώ το προηγούμενο έτος. Δεδομένου ότι ο αριθμός των ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργήθηκαν το 2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2018 με στοιχεία από την …

στατιστική υπηρεσία του νοσοκομείου είναι αριθμητικά και ποιοτικά σχεδόν ίδιες δημιουργείται εύλογα το ερώτημα σε τι είδους Ορθοπαιδικό υλικό ή άλλο υλικό αποδίδεται η αύξηση της δαπάνης του Ορθοπαιδικού υλικού που αγγίζει το 60%…..
 Ζητήθηκαν εκ μέρους της Ορθοπαιδικής Κλινικής με έγγραφο του Διευθυντού της προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου διευκρινίσεις και αιτιολόγηση της ανωτέρω «αύξησης» της δαπάνης του ορθοπαιδικού υλικού η οποία θέτει ερωτήματα για τον τρόπο της «χρήσης» του Ορθοπαιδικού υλικού και πιθανώς η ευρεία δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων να κατευθύνει την κοινή γνώμη σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την επίσημη έγγραφη τοποθέτηση της οικονομικής υπηρεσίας η υπέρμετρη «αύξηση» της ορθοπαιδικής δαπάνης είναι μια λογιστική διαδικασία και αποδίδεται στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν κατ΄ έτος από την τιμολόγηση των υλικών. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ατιμολόγητες δαπάνες που αφορούν ορθοπαιδικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν το 2018 και τιμολογήθηκαν το 2019 όπως και για ατιμολόγητες δαπάνες προσθετικών υλικών που τοποθετήθηκαν το 2019 και θα τιμολογηθούν το 2020. Για όλα τα ανωτέρω θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δοθούν οι ανάλογες διευκρινήσεις προς αποφυγή παρανοήσεων …….και κυρίως ……παρεξηγήσεων

 Μετά τιμής 
 Αναστάσιος Β. Κορομπίλιας 

Καθηγητής – Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΠΓΝΙ
 Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΙ”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!