Σε μερικές εβδομάδες αναμένεται να παρουσιαστεί η νέα εφαρμογή του υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αλλαγή του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές που επιθυμούν να το κάνουν θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο gov.gr με τους κωδικούς, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να υποβάλλουν κάποιο δικαιολογητικό. Δηλαδή όλα τα απαραίτητα στοιχεία επί αυτού θα υπάρχουν στην πλατφόρμα. Ουσιαστικά ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε νέο προμηθευτή ρεύματος μέσω της ένταξης της διαδικασίας στο Gov.gr wallet χωρίς να ανταλλάξει φυσικά ή ψηφιακά έγγραφα.

Ποια θα είναι η νέα διαδικασία για να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος
Η νέα διαδικασία για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να είναι η εξής:

Αρχικά ο καταναλωτής θα πρέπει να συμφωνήσει στο νέο του πρόγραμμα με την εταιρία της επιλογής του
Μετά η εταιρεία αυτή θα αντλεί τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή από το «ψηφιακό πορτοφόλι».
Στη συνέχεια, ο καταναλωτής θα λάβει μία ειδοποίηση.
Και όταν συναινέσει ο καταναλωτής, τότε θα ολοκληρωθεί και η σχετική διαδικασία.
Αλλαγή παρόχου ρεύματος: Τι ισχύει σήμερα
Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν πάροχο ρεύματος θα πρέπει να τον βρουν αλλά και να συγκεντρώσουν κάποια απαραίτητα έγγραφα. Για να υπογράψουν όμως νέα σύμβαση με άλλο πάροχο ρεύματος θα χρειαστούν:

Aντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/άδειας διαμονής
Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί το ΑΦΜ
Τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος από τον προηγούμενο Προμηθευτή και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισής του
Ένδειξη του μετρητή (π.χ. φωτογραφία)
Εάν όμως οι καταναλωτές θέλουν η νέα σύμβαση να γίνει από άλλο πρόσωπο, τότε θα χρειαστούν:

Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr
Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής του εξουσιοδοτούμενου
Για το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου αν η νέα σύμβαση παραμείνει στο ίδιο όνομα με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον τωρινό
Προμηθευτή τότε, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη ΡΑΕ, δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
Διευκρινίζεται πως ο καταναλωτής που αλλάζει προμηθευτή δεν έχει κάποια χρέωση αλλά θα πρέπει να πληρώσει την εγγύηση που του ζητεί ο κάθε πάροχος.

Σε κάθε περίπτωση, για αλλαγή παρόχου ρεύματος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email με τον πάροχο που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Το αρμόδιο τμήμα θα κατευθύνει τους πολίτες για τα έγγραφα που είναι απαραίτητα. Επιπλέον, πολλές εταιρίες ενέργειας διαθέτουν και την online εγγραφή, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η εμφάνισή του πολίτη σε κάποιο φυσικό κατάστημα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!