Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου  ενέκρινε το  σχέδιο  σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην Υποδομή των Φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού  745.407,40 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!