Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 715/79, όπως αυτό ισχύει σήμερα καθώς και σύμφωνα με την εν γένει ισχύουσα Νομοθεσία περί αγοράς ακινήτων από τα Ν. Π. Δ. Δ., για την αγορά ενός ακινήτου ή όμορων ακινήτων (εδαφικής έκτασης) από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» με σκοπό την κάλυψη αναγκών του ιδίου ή Αποκεντρωμένων Μονάδων του (όπως η δημιουργία Παιδιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης στα Ιωάννινα, ως Αποκεντρωμένης Μονάδας του Νοσοκομείου).
Η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια της εδαφικής έκτασης θα ανέρχεται σε 20.000τ.μ.
Για συμμετοχή προβλέπεται κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 08 /01/2024 και ώρα 12μ.μ.
Η αναλυτική Διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων(URL): www.gni-hatzikosta.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!