Από την Τρίτη τίθεται σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» της Λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί ένα σύνθετο φυσικό και πολιτισμικό τοπίο, μοναδικής αισθητικής και οικολογικής αξίας. Στηρίζει πολλαπλά την ευημερία της τοπικής κοινωνίας με πολλές οικονομικές δραστηριότητες (αλιεία, κτηνοτροφία, γεωργία, αναψυχή-τουρισμός). Μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωάννινων (ΖΕΠ) απαντώνται 63 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας με χαρακτηριστικότερο το Κιρκινέζι (Falco naumanni), το οποίο αποτελεί παγκοσμίως απειλούμενο είδος.

Όπως ανακοινωσε το ΥΠΕΝ, η ΕΠΜ θα καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, με σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική και ανθρωπογενή δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

«Ύστερα από δεκαετίες, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη Λίμνη Παμβώτιδα και τα Ιωάννινα. Προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα στηρίζουμε την ανάπτυξη της οικονομίας» δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Όπως τόνισε, «είναι σημαντικό να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατία, αλλά με συγκεκριμένους όρους και κανόνες για τις επενδύσεις».

Ο κ. Αμυράς προσκάλεσε όλους τους ενδιαφεροόμενους να γίνουν αρωγοί αυτής της προσπάθειας, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που ξεκινά. «Με τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των πολιτών θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις και θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Ειδικότερα, στη Λίμνη Παμβώτιδα και στα Ιωάννινα μελετήθηκαν δύο περιοχές «Natura 2000» (GR2130005/ Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Ζώνη Ειδικής Προστασίας και GR2130012/ Ζώνη Ειδικής Προστασίας).

Η πρώτη περιοχή με έκταση 26.000 στρέμματα ανήκει στον Δήμο Ιωαννιτών και προστατεύεται ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ν.1469/1950, N.5351/1932), ενώ η δεύτερη με έκταση 225.000 στρέμματα ανήκει στους Δήμους Ιωαννιτών, Δωδώνης και Ζίτσας και σε αυτή υπάγεται το Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων το οποίο προστατεύεται ως αισθητικό δάσος με το Π.Δ. 306/Α/1976.

Η σημασία της περιοχής είναι μεγάλη για είδη ορνιθοπανίδας, αλλά και για τα λοιπά είδη και τους οικοτόπους που απαντώνται σε αυτήν. Στα υγροτοπικά οικοσυστήματα της περιοχής εξαιρετική σημασία έχει η παρουσία της Βίδρας (Lutra lutra), τα ενδημικά και ευρύτερα ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας (Barbus prespensis, Cobitis hellenica, Oxynoemacheilus pindus, Valencia letourneuxi, Pelasgus thersproticus κ.ά). Επίσης, χαρακτηριστική είναι η παρουσία άλλων ενδημικών ειδών, όπως για παράδειγμα το Ορθόπτερο (Chorthippus lacustris), ή ειδών που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα ή/και έχουν περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα.

Εκεί, εμφανίζονται τουλάχιστον 28 σημαντικά είδη πανίδας. Πρόκειται για 2 ιχθύες, 7 ασπόνδυλα, 6 αμφίβια, 9 ερπετά και 4 θηλαστικά: τον λύκο και τα χειρόπτερα (Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus και Tadarida teniotis). Εξ αυτών, σε κατηγορίες κινδύνου/απειλής εντάσσονται ο Λύκος, και ο Βάτραχος της Ηπείρου (Pelophylax epeiroticus).

Επίσης, σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της περιοχής είναι οι δεκάδες μικροί μόνιμοι και εποχιακοί υγρότοποι, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αγροτικού μωσαϊκού που έχει διαμορφωθεί από τη χρόνια βόσκηση. Αυτοί οι υγρότοποι συντηρούν μεγάλο αριθμό ειδών πανίδας (ασπόνδυλα, αμφίβια, ερπετά, ψάρια, πουλιά και μικροθηλαστικά).

 

 

Όπως έγινε γνωστό, η δημόσια διαβούλευση για την ΕΠΜ μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr/diavouleusi θα διαρκέσει για έναν μήνα και θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!