Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγορίου συνεδρίασε  και ενέκρινε τις μελέτες και τους όρους Δημοπράτησης των κάτωθι έργων :

  •   Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου γεφυριού Καμπέρ Αγά», έγκριση όρων Δημοπράτησης του με ανοιχτό – ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ποσού 46.400 ευρώ.
  •   Έγκριση μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση Ανακατασκευής Τοίχου Αντιστήριξης Κεντρικής Πλατείας Πέτρας», έγκριση όρων Δημοπράτησης του με ανοιχτό – ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ποσού 24.800 ευρώ.
  •   Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευές αποκαταστάσεις λιθοστρώτων Τ.Κ. Τσεπελόβου», έγκριση όρων Δημοπράτησης του με ανοιχτό – ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ποσού 200.000 ευρώ.
  •   Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή λιθοστρώτου στην Τ.Κ. Φλαμπουραρίου και αποκατάσταση τοιχοποιιών και καλντεριμιών Τ.Κ. Καστανώνα» ποσού 42.400 ευρώ.
  •   Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση – πλακόστρωση Κεντρικής Πλατείας Ηλιοχωρίου» ποσού 25.000 ευρώ.
  •   Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας» ποσού 20.000 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!