Συγχαίρουμε τον μαθητή μας Παναγιώτη -Μάξιμο Μπέλο ο οποίος διακρίθηκε στον 82ο πανελλήνιο διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια .
Συγχαίρουμε επίσης και ευχαριστούμε το σύνολο των μαθητών που συμμετείχε στον εν λόγω διαγωνισμό για την προσπάθειά τους .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!