Σημαντική συρρίκνωση καταγράφει ο κτηνοτροφικός τομέας στην Ήπειρο τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Σε σχέση με το 2020 οι παραγωγοί πρόβειου γάλακτος στην Ήπειρο μειώθηκαν κατά περίπου 500 και στο τέλος του 2022 ανήλθαν σε 3.377, ενώ οι τόνοι γάλακτος μειώθηκαν κατά 10 χιλιάδες τόνους. Στην Π.Ε Πρέβεζας οι παραγωγοί πρόβειου γάλακτος μειώθηκαν κατά 107 και σήμερα ανέρχονται σε 776, οι παραγωγοί γίδινου γάλακτος είναι 346 (5 λιγότεροι), ενώ οι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος 33 λιγότεροι κατά ένας από το 2020.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!