Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας “Γιατρός για όλους,ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του εθνικού οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση,δεν αποτελεί μια πρόταση που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για την πρωτοβάθμια υγεία,την κοινοτική ιατρική και την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας.
Το Σωματείο μας το οποίο αποτελείται από ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής που εργάζονται σε θέσεις ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία) θεωρεί ότι:
α. ο όρος προσωπικός ιατρός υποβαθμίζει και το ρόλο και τη συμμετοχή της ειδικότητας μας, της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής,στην άσκηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ).
β. αποστολή της ΠΦΥ δεν είναι η αποσυμφόρηση του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου (ΤΕΠ) κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση του ΕΣΥ και προσλήψεις,αλλά ο επαναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας μέσω της ολιστικής αντίληψης για την υγεία και οι επιμέρους δράσεις στην αγωγή υγείας και την πρόληψη κάτι που θα έχει απόδοση στους δείκτες υγείας σε βάθος χρόνου.Προϋπόθεση γι’αυτό είναι η βελτίωση των όρων εργασίας του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού και της εκπαίδευσης του καθώς και η άσκηση της ΠΦΥ μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας.
γ. υπάρχει ασάφεια σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου τα οποία αναμένεται να διευκρινιστούν σε δεύτερο χρόνο με υπουργικές αποφάσεις (οργανισμοί ΠΦΥ,χάρτης υγείας,καθορισμός επιστημονικών υπευθύνων,κλπ.) και τα οποία δημιουργούν ανασφάλεια στο προσωπικό της δημόσιας ΠΦΥ για μετακινήσεις ή ακόμη και απώλεια θέσεων εργασίας.
δ. η επιπλέον αποζημίωση των ιατρών των δημόσιων δομών ΠΦΥ για εγγραφές πλέον των 1500 πολιτών όπως και ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων δημιουργούν εργαζόμενους διαφορετικών ταχυτήτων,εισάγουν τη φιλοσοφία της οικονομίας της αγοράς και τον ανταγωνισμό των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
ε. η αναφερόμενη στο νομοσχέδιο πρόβλεψη συμμετοχής ιδιωτών στο πρόγραμμα εφημεριών, δεν μας ικανοποιεί και πιστεύουμε ότι αποτελεί άλλοθι για τη μη ενίσχυση του ΕΣΥ σε έμψυχο δυναμικό.Η εμπειρία μας από τη διαχείριση της πανδημίας είναι νωπή και δεν ξεχνούμε ότι αντιμετωπίστηκε σχεδόν αποκλειστικά με υπερεργασία του ιατρικού προσωπικού και πολυάριθμες εντολές μετακίνησης ιατρών της ΠΦΥ προς τα νοσοκομεία της χώρας.Η μη ενίσχυση του ΕΣΥ και οι άσχημες συνθήκες εργασίας των ιατρών δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο στο δημόσιο σύστημα υγείας με αύξηση των αποχωρήσεων, περαιτέρω συρρίκνωση του ΕΣΥ, περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, κοκ.
ζ. υπάρχει ασάφεια στο τι θα συμβεί με τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ μετά την εξάντληση τη συμμετοχής του ταμείου ανάκαμψης,όπως και στο ρόλο που θα διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στις δομές της ΠΦΥ.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες αλλαγές στον ΕΟΠΠΥ όπου το Δ.Σ. συρρικνώνεται χωρίς συμμετοχή κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων,την κατάργηση της αυτοτελούς ελεγκτικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και η εκχώρηση του real time ελέγχου σε ιδιωτικές εταιρείες μας κάνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς και απαισιόδοξους για τη δυνατότητα διατήρησης ,στις διαφαινόμενες συνθήκες συρρίκνωσης της δημόσιας συμμετοχής, μιας αποτελεσματικής δημόσιας ΠΦΥ.Αναμένουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα μας και παραμένουμε σε ετοιμότητα για την υπεράσπιση της δημόσιας ΠΦΥ.

Το Δ.Σ.του Σωματείου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!