Στην αύξηση του προϋπολογισμού της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για όλη τη χώρα, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την υπ’ αρ. 122064/2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ν. Παπαθανάση. Για την Ήπειρο ειδικότερα, ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.500.000 €, εκ των οποίων ποσό 27.861.606 €, αυξημένο κατά 40%, αφορά τα οριστικά εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, συνολικά ενενήντα εννέα (99).

Την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο όλων των θετικά αξιολογηθέντων, συνεπώς βιώσιμων, επενδυτικών σχεδίων του 5ου Κύκλου ΜΜΕ, μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων, είχε ζητήσει ο Σταύρος Καλογιάννης από τον περασμένο Απρίλιο, καταθέτοντας σχετική πρόταση (αρ. πρ. 4358/2022) στη Βουλή. Ο Σταύρος Καλογιάννης είχε αναλάβει την εν λόγω πρωτοβουλία καθώς στον προηγούμενο και τελευταίο κύκλο του Ν. 4399/2016 περιλαμβανόταν για πρώτη φορά η ίδρυση και επέκταση των πτηνοτροφικών μονάδων πάχυνσης και το επενδυτικό κοινό της Ηπείρου είχε ανταποκριθεί με πολύ μεγάλη συμμετοχή, που αντιστοιχούσε σε πολύ υψηλότερο του διαθέσιμου, αρχικά, ποσού των 19.800.000 €.

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει: «Με την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, καθίσταται σαφές ότι η ένταξη του μέγιστου αριθμού βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης του 5ου Κύκλου των ΜΜΕ του Ν. 4399/2016, αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για την επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών στόχων, όπως η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και η αύξηση της απασχόλησης. Είναι πολύ θετικό επίσης ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της πτηνοτροφίας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, μέσω επενδύσεων, για την Ήπειρο».Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!