Στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επί του σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων… και άλλες διατάξεις», ο Σταύρος Καλογιάννης τοποθετήθηκε επί των άρθρων που αφορούν σε πολεοδομικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διατάξεις που αφορούν την αυτοκατανάλωση – αυτoπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Πολύ θετικό είναι το Άρθρο 174 με το οποίο καθίσταται νομικά δεσμευτικός ο στόχος προστασίας του 30% των χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων της χώρας, όπως προβλέπεται στο νέο Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα και στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Ομοίως, πολύ σημαντικά είναι τα Άρθρα 175 – 177 για την αποκατάσταση του πληθυσμού των επικονιαστών, την αποκατάσταση των χερσαίων, παράκτιων και αστικών οικοσυστημάτων.

Ευελπιστώ ότι τα Άρθρα 178 και 179 του σ/ν που αφορούν τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των μελετών. Έχουν γίνει πολλά μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά μας, με την αναγκαία διαβούλευση επί των μελετών, με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και την προετοιμασία των σχεδίων ΠΔ για επεξεργασία από το ΣτΕ.

Σχετικά με το Μέρος Ε’ του σ/ν που αφορά τις Χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, εκτιμώ ότι πολλές είναι σε θετική κατεύθυνση και λύνουν προβλήματα, ενδεχομένως ορισμένες να συμβάλουν στην απορρύθμιση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πιστεύω ότι η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ και η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, θα δώσουν λύσεις με ολοκληρωμένο τρόπο σε πολλά ζητήματα χωροταξικής και πολεοδομικής φύσης.

Το Άρθρο 253 του σ/ν προβλέπει ότι έως την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, οι διορθώσεις σφαλμάτων ορίων οικισμών πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων. Πιστεύω ότι αυτή η διάταξη θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα ενδεχομένως θα λύσει. Υπενθυμίζω ότι το Άρθρο 12 του Ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καθορίζει με σαφήνεια τον τρόπο οριοθέτησης οικισμών, η οποία μπορεί να γίνεται είτε στο πλαίσιο Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ), είτε με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που καλύπτει τουλάχιστον έναν οικισμό, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πολεοδομική μελέτη και γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων (ΣΥΠΟΘΑ). Ας εφαρμόσουμε, λοιπόν, την κείμενη νομοθεσία. Αν καθυστερεί η εκπόνηση κάποιου ΤΠΣ, ας ακολουθήσουμε την άλλη προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή σύνταξη μελέτης για τον οικισμό που χρειάζεται οριοθέτηση και έκδοση ΠΔ.

Τέλος, το Άρθρο 255 ορίζει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας. Πρόκειται για μία ακόμα τροποποίηση του περίφημου άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, εις βάρος της γης υψηλής παραγωγικότητας. Πρέπει, επιτέλους, να καταλάβουμε ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος εν ανεπαρκεία. Οφείλουμε να χαρακτηρίσουμε και οριοθετήσουμε αυτή τη γη και να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.»

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!