Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τίτλο «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει την χώρα σε μία νέα εποχή, σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό και με ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όλους. Το Σχέδιο προβλέπει την δημιουργία 180.000 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας μέχρι το 2026 και αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7%.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες του Σχεδίου αφορούν:

Α) Πράσινη μετάβαση: περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, κτιρίων επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων, προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού με την εκπόνηση μελετών που φιλοδοξούν να καλύψουν τα 4/5 της χώρας, εμβληματικές αναπλάσεις, υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος σε αστικές περιοχές, ανάπτυξη σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα Μέσα Συγκοινωνίας.

Β) Ψηφιακή μετάβαση: περιλαμβάνει εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια, ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους αυτοκινητοδρόμους, ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Γ) Πυλώνας απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής: περιλαμβάνει ενίσχυση της αγοράς εργασίας, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταρρύθμιση στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, νέα στρατηγική για την κατάρτιση, κλπ.

Δ) Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός: περιλαμβάνει δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εκσυγχρονισμό του Δημοσίου με ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων και θέσπιση κινήτρων απόδοσης.

Οι επενδύσεις και τα δάνεια του Ταμείου ανέρχονται σε 31 δις ευρώ, ενώ οι συνολικά κινητοποιούμενοι πόροι εκτιμώνται σε 57 δις ευρώ, εντός της επόμενης πενταετίας.

Καταθέτω δύο απολύτως τεκμηριωμένες προτάσεις που αφορούν τα Ιωάννινα, προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, και ειδικότερα: την παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων προς αξιοποίηση της έκτασής του και την δημιουργία Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στο συνημμένο σχέδιο.

Αναλυτικά:

Ι. Αξιοποίηση στρατοπέδου Βελισσαρίου προς όφελος της πόλης των Ιωαννίνων

Στον 1ο άξονα, “Πράσινη μετάβαση”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης προτείνω να ενταχθεί η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου Βελισσαρίου και η απόδοση της έκτασης που καταλαμβάνει στον Δήμο Ιωαννιτών. Πρόκειται για εμβληματική ανάπλαση. Το μέγεθος του στρατοπέδου, η θέση του μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και το γεγονός ότι αποτελεί ενιαία και, στην ουσία, δημόσια έκταση, προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία θεραπείας χρόνιων προβλημάτων του αστικού σχεδιασμού.

Η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου Βελισσαρίου σε άλλον χώρο, συζητείται εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι το 2001, απαντώντας σε σχετική Ερώτησή μου στη Βουλή, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωνε ότι «έχει αποφασισθεί η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου Βελισσαρίου»! (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. Φ.900α/2706/4764/10.10.2001). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό για την απομάκρυνση του στρατοπέδου.

Επιπλέον, έχουν εκλείψει οι λόγοι διατήρησης του στρατοπέδου, καθώς η ένδοξη VIIηΜεραρχία έχει, από δεκαετίας σχεδόν, αναδιοργανωθεί σε σχηματισμό επιπέδου Ταξιαρχίας.

Η λύση για το στρατόπεδο βρίσκεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, στο οποίο προβλέπεται η παραχώρηση του συνόλου της έκτασής του στον Δήμο, με σκοπό την δημιουργία, κατόπιν διεθνούς πολεοδομικού διαγωνισμού, Πάρκου Πρασίνου και Πολιτισμού που θα φιλοξενεί και κτίρια Διοίκησης. Ειδικότερα, βάσει του Ρυθμιστικού σχεδίου, στο Πάρκο προβλέπεται να αναπτυχθούν:

  • Εγκαταστάσεις διοικητικής φύσης που απαιτούν οι περιφερειακές και διαπεριφερειακές υπηρεσίες της πόλης (π.χ. Μέγαρο Περιφέρειας, Διοικητήριο Αστυνομίας, κ.α.).
  • Κατασκευή Διοικητηρίου στην είσοδο του στρατοπέδου, που θα ενσωματώνει τα ιδιαίτερης αξίας κτήρια ης τέως στρατιωτικής διοίκησης.
  • Πολιτιστικοί χώροι υποδοχής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και υποστήριξης καλών τεχνών.

Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί οριστικά και το θέμα της χωροθέτησης του Δημαρχείου Ιωαννίνων.

Η παραχώρηση και μεταφορά του στρατοπέδου Βελισσαρίου προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2745/1999 όπως ισχύει, με χρησιμοποίηση των υφιστάμενων στρατοπέδων (π.χ. Περάματος, Καλπακίου), με δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης τμήματος του στρατοπέδου Περάματος ή αντιπαροχής άλλης δημοτικής η δημόσιας έκτασης ή με άλλη, αμοιβαία επωφελή, συμφωνία.

ΙΙ. Δημιουργία Τεχνόπολης

Στον 4ο άξονα, “Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, προτείνω να ενταχθεί η δημιουργία Τεχνόπολης Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το ΕΘΙΑΓΕ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, ΟΤΑ, επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον (P&I Hellas, κα).

Η Τεχνόπολη αποτελεί μία από τις μεγάλες καινοτομίες που εισήγαγε το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, το 2009. Βάσει των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού, περιλήφθηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Μπιζανίου, ΦΕΚ 529ΑΑΠ/2009, η δημιουργία Τεχνόπολης στην Πεδινή, στην οποία προβλέπονται:

  • Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας συνδεδεμένες με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα.
  • Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
  • Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και έρευνας.
  • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης (ξενοδοχεία, εστίαση, κατοικία).

Αυτές οι χρήσεις εμπλουτίστηκαν με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ιωαννίνων πριν ένα έτος.

Τονίζεται ότι η ίδρυση Τεχνόπολης προβλέπεται και στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου, ΦΕΚ 286 ΑΑΠ/2018, σε περιοχή νοτιοανατολικά του Πανεπιστημίου, δηλαδή στην ίδια θέση με την προβλεπόμενη στο Ρυθμιστικό Σχέδιο.

Οι χρήσεις γης για Τεχνόπολη – Τεχνολογικό Πάρκο περιλαμβάνονται πλέον αναλυτικά στο ΠΔ 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», ΦΕΚ 114Α/2018 και εξειδικεύονται ως εξής:

  • Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική, κλπ.), Διοίκηση, Κατοικία για εργαζόμενους στην Τεχνόπολη, Τριτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση, Εμπορικά καταστήματα, γραφεία έρευνας-θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, Εστίαση/Αναψυκτήρια, Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, Αποθήκες, Πράσινα σημεία, Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Αυτονόητο είναι ότι στην προτεινόμενη Τεχνόπολη θα χωροθετηθεί και Data Center.

Σύμφωνα με τον Ν. 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες εντάσσονται οι Τεχνοπόλεις, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που ακολούθησε (Ν. 3982/2011 περί απλοποιήσεως αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων, κλπ), η Τεχνόπολη αποτελεί χώρο ο οποίος οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με σύσταση Φορέα διαχείρισης και ανάπτυξής της. Αυτός συνεπώς είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί για την δημιουργία και ανάπτυξη Τεχνόπολης, βάσει του εγκεκριμένου χωρικού σχεδιασμού.

Σήμερα που ξεκινάει η υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ, η δημιουργία Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων μπορεί και πρέπει να προχωρήσει με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και να δώσει την σύγχρονη αναπτυξιακή ώθηση που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.

Πρέπει συνεπώς το εγχείρημα να τεθεί εξαρχής σε στέρεες βάσεις, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 

Οι δύο προαναφερόμενες προτάσεις αποτελούν μοναδική ευκαιρία για επίλυση μείζονος σημασίας αναπτυξιακών, οικιστικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, τα οποία οξύνονται διαρκώς. Προϋποθέτουν πλήρη τεκμηρίωση, τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και της κείμενης νομοθεσίας.

Είμαι στην διάθεση των τοπικών Αρχών για την προώθηση των προτάσεων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!