Την ενίσχυση των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς, μέσω του Προγράμματος «Διατηρώ κατ’ οίκον», είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετική Αναφορά (υπ’ αρ. πρωτ. 694/2021) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μετά από συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο Συρράκου κ. Γ. Βαΐτση.

Απαντώντας στον Σταύρο Καλογιάννη, ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Ν. Ταγαράς αναφέρει ότι το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο διαμόρφωσης των πολιτικών του, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που κατατίθενται και κοινοποιεί έγγραφο της προϊσταμένης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ κας Α. Σκάρλα, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«Το Συρράκο είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός, με το από 19.10.1978 Π.Δ/γμα περί «χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών».

Ο σχεδιασμός για τη διάσωση των διατηρητέων κτιρίων, καθώς και των παραδοσιακών οικισμών με τη μορφή ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης- επιδότησης, συγκαταλέγεται στους κύριους στόχους του ΥΠΕΝ. Αντικείμενο του προγράμματος «Διατηρώ», είναι η προστασία και η ανάδειξη της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες ή άμεσα επωφελούμενους των εν λόγω ακινήτων, ώστε να καταστεί δυνατόν να μην καταρρεύσουν ή εγκαταλειφθούν τα διατηρητέα κτίρια και αξιόλογα παραδοσιακά σύνολα της χώρας.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρεις δράσεις:

Δράση (α) :

(α1): Καθαρισμός προσόψεων.

(α2) : Λήψη άμεσων σωστικών μέτρων για το κέλυφος των κτηρίων (στερέωση ανοιγμάτων, επιδιορθώσεις στην κεραμοσκεπή κ.α.) για την αποφυγή μερικής ή ολικής κατάρρευσης του κτηρίου (π.χ. λόγω της εισροής υδάτων).

Δράση (β) :

Αποκατάσταση όψεων και κελύφους (αντικατάσταση κουφωμάτων, επιδιόρθωση μεταλλικών στοιχείων, εργασίες στην κεραμοσκεπή κ.α.).

Δράση (γ) :

Αποκατάσταση του συνόλου του κτηρίου (αποκατάσταση ή ενίσχυση ξύλινων πατωμάτων, αποκατάσταση κλιμάκων, αλλαγές στη διαμερισμάτωση για λειτουργικούς λόγους κ.α.)».

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει: 

«Το πρόγραμμα «Διατηρώ κατ’ οίκον» θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών. Ειδικότερα δε των πιό αξιόλογων κτιρίων, μέσω ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, στο οποίο δίδεται η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν συνδυαστικά διάφοροι μηχανισμοί επιδοτήσεων, όπως χρηματοδοτήσεις σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της Τράπεζας Γης, της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και άλλα.

Πρόκειται για πρόγραμμα που θα έχει μεγάλη εφαρμογή σε δεκάδες οικισμούς των Τζουμέρκων, του Ζαγορίου, του Μετσόβου, της Κόνιτσας και σε εκατοντάδες κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!