Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει το 21 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Οκτωβρίου και ώρα, 8π.μ και 9π.μ. αντίστοιχα, στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!