Την ανάγκη της τηλεοπτικής κάλυψης των μη μόνιμων κατοίκων στις «λευκές περιοχές», είχε ζητήσει ο Σταύρος Καλογιάννης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη, καταθέτοντας σχετικές Ερωτήσεις στη Βουλή (υπ’ αρ. πρωτ. 8517/2021 και 1555/2021), μετά από συνεργασία που είχε με πολλούς Πρόεδρους Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Ζίτσας.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός κ. Πιερρακάκης επισυνάπτει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο οποίο αρχικά αναφέρονται οι δράσεις του Υπουργείου για την τηλεοπτική κάλυψη των «λευκών περιοχών». Μεταξύ άλλων, στο έγγραφο αναφέρονται:

«Η δράση για τις Λευκές Περιοχές από την σύλληψή της είχε ως στόχο την εξυπηρέτηση των μονίμων κατοίκων των περιοχών οι οποίες δεν καλύπτονται από τον πάροχο ψηφιακής ευρυεκπομπής DIGEA, βάσει των υποχρεώσεων κάλυψης σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο. Το προηγούμενο διάστημα η αρμόδια Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκλήρωσε τη διαδικασία ένταξης νέων περιοχών, διασφάλισε τη χρηματοδότηση της δράσης, απλοποίησε και ψηφιοποίησε τη διαδικασία αιτήσεων, η οποία είναι πλέον πλήρως ηλεκτρονική και προσβάσιμη μέσω του gov.gr, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς περιττά δικαιολογητικά και διαδικασίες.

Μέσω της σχετικής ΚΥΑ, ορίστηκε διαδικασία ένταξης και απένταξης νέων περιοχών που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα σχετικά παραρτήματα, ενώ δόθηκε λύση σε πολλές χιλιάδες αιτήσεις πολιτών που παρέμεναν εγκλωβισμένοι, λόγω του ελλιπούς σχεδιασμού της δράσης από την προηγούμενη διοίκηση, χωρίς την εμπλοκή των ενδιαφερομένων, αποδεικνύοντας την προσήλωση του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κυβέρνησης στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους».

Τέλος, η απάντηση στον Σταύρο Καλογιάννη καταλήγει στα εξής:

«Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση επιδότησης για το σύνολο των μη μόνιμων κατοίκων διότι, αφενός είναι αδύνατο να εντοπιστούν οι εν λόγω πολίτες και να διασφαλιστεί μια αξιόπιστη διαδικασία για τους επισκέπτες των περιοχών αυτών, αφετέρου θα ήταν ατυχής μια τέτοια πρωτοβουλία μέσω της υφιστάμενης δράσης καθώς θέτει νομικά ζητήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή της. Παράλληλα, εκτός της εξυπηρέτησης των μη μόνιμων κατοίκων τίθεται και το ζήτημα της συμπερίληψης των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας στην δράση, ζήτημα το οποίο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα είναι εξαιρετικά περίπλοκο.

Συνεπώς, αναφορικά με την καθολική κάλυψη της χώρας ώστε να εξυπηρετούνται και οι μη μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που δεν καλύπτονται από τον πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ήδη η αρμόδια Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διερευνά λύση η οποία να καλύπτει τις περιοχές αυτές, τόσο αναφορικά με τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, όσο και τους τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές τεχνικές και νομικές παραμέτρους. Η εύρεση λύσης στο περίπλοκο αυτό τεχνικό και νομικό ζήτημα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα και για το λόγο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε εξ αρχής στην ανανεωμένη δράση των λευκών περιοχών, καθώς θα προκαλούσε καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κυβέρνηση».

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!