Στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών», τοποθετήθηκε ο Σταύρος Καλογιάννης.

Στην αρχή της ομιλίας του, αναφέρθηκε στη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό του καθεστώτος της Ενισχυμένης Εποπτείας στις 20 Αυγούστου 2022. Ειδικότερα ανέφερε:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες τη 14η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για τη χώρα μας. Πρόκειται για Έκθεση-ορόσημο, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο της Ελλάδας από το Καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο είχε εισέλθει το 2018, παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που προκάλεσαν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δρομολογείται, συνεπώς, η επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου, για την οποία η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εργάστηκε μεθοδικά. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών και στο επιτελείο του για αυτή την πολύ σημαντική εθνική επιτυχία».

Στην τοποθέτησή του για το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών, ο Σταύρος Καλογιάννης, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Συζητάμε ένα σημαντικό σ/ν του Υπ. Οικονομικών, με το οποίο παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Το σ/ν δεν αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι έχει τεθεί ανώτατο όριο στο φορολογικό κίνητρο, ύψους 500.000 ευρώ για διάστημα εννέα ετών. Αφορά κατ’ εξοχήν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στόχος του Υπ. Οικονομικών είναι να γίνουν πιο ισχυρές και περισσότερο ανταγωνιστικές οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, και να ενισχυθεί η λογική της συνεργασίας προσώπων, σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Μέσα από την ισχυροποίηση των μικρών επιχειρήσεων στοχεύουμε στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που μεταφράζεται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος των εργαζομένων.

Ποια είναι, ειδικότερα τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται στο σ/ν;

Μεταξύ των φορολογικών κινήτρων είναι η απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρείας ή του συνεργαζόμενου προσώπου. Το συνολικό φορολογικό όφελος μπορεί να ανέλθει σε έως 500.000 ευρώ για τους μετασχηματισμούς, και σε έως 125.000 ευρώ για τις συνεργασίες προσώπων, για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο. Οι ωφελούμενοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του οφέλους εντός εννέα φορολογικών ετών. 

Με το σ/ν παρέχονται επίσης γενναία φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα. Η Κυβέρνηση στηρίζει εμπράκτως τον αγροτικό κόσμο σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Συγκεκριμένα, χορηγείται απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών, από την άσκηση της αγροτικής ατομικής επιχειρηματικότητας. Η γενναία αυτή μείωση του φόρου εισοδήματος χορηγείται σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-μέλη συλλογικών σχημάτων, δηλαδή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που συνάπτουν σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, με την έννοια της δέσμευσης απορρόφησης των προϊόντων τους από συγκεκριμένη επιχείρηση-αγοραστή.

Τα κίνητρα εφαρμόζονται από το τρέχον φορολογικό έτος και θεσπίζονται για πρώτη φορά. 

Έχει κατατεθεί πρόταση τροποποίησης του άρθρου 15 του σ/ν, που αφορά την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Η πρόταση έρχεται από πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, όπως η ΠΙΝΔΟΣ και άλλες. Ειδικότερα, προτείνεται, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος και σε νομικά πρόσωπα που έχουν ως καταστατικό τους σκοπό, την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, γεωργικής ή κτηνοτροφικής παραγωγής. Παρακαλώ τον κ. Υπουργό να εξετάσει την πρόταση.

Επιπροσθέτως, με το σ/ν επέρχονται βελτιώσεις στο πλαίσιο των κινήτρων που αφορούσαν σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Το σ/ν συνιστά τομή, θεσπίζει γενναία φορολογικά κίνητρα για τη μεγέθυνση των μικρών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα. Διευκολύνει με ουσιαστικό τρόπο τις συνενώσεις, συγχωνεύσεις και συνεργασίες επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές, θέτει τις προϋποθέσεις για υγιή, ισχυρή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα».


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!