Τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας καταλαμβάνει εκ νέου ο Αντώνης Μπέζας  μετά από σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Νίκος  Γεωργάκος.

Στα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα συμπεριλαμβάνονται ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, η εποπτεία της εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η συμμετοχή του στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Δήμου,  η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, η υπογραφή αναρρωτικών αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας  υπαλλήλων στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με τους αντιδημάρχους για την υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων.

Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Μπέζας είναι Πολιτικός Μηχανικός (Διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), ενώ έχει διατελέσει βουλευτής Θεσπρωτίας και Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!