Για πέντε σημαντικά έργα, υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, τα οποία πρόκειται να συμβασιοποιηθούν το προσεχές διάστημα, ενημέρωσε, σήμερα, τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Κωνσταντίνου Μαγουλά. Tα τρία εξ αυτών με ιδιαίτερη αναφορά στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα:

 • Κατασκευή έργων ύδρευσης στις Π.Ε. Πρέβεζας – Άρτας – Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας,
 • Επέκταση της Ιόνιας Οδού, στο Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά»,
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα στις Παραλίμνιες Περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας

Κατά την ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε εκτενώς στο αντικείμενο και την εξέλιξη των παραπάνω έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα ανέφερε σύμφωνα με τα σχετικό δελτίο τύπου:

 • Κατασκευή έργων ύδρευσης στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας – Άρτας – Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας, προϋπολογισμού περίπου 141 εκατ. ευρώ.

Το έργο είναι αναγκαίο αφού το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων περιοχών, κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής, καθώς:

 • διαπιστώνονται προβλήματα διαρροών λόγω διάβρωσης,
 • παρατηρείται μη ορθολογική διανομή του διαθέσιμου νερού στους οικισμούς, και
 • καταγράφεται σημαντική αύξηση του εποχικού πληθυσμού τους καλοκαιρινούς μήνες στους παραθαλάσσιους οικισμούς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 104 χλμ., από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου μέχρι τη Λευκάδα.

Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Το δίκτυο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο υδραγωγείο, προσφέροντας ορθολογική διανομή του νερού μεταξύ των οικισμών και καλή ποιότητα πόσιμου ύδατος, σε περισσότερους από 150.000 κάτοικους των παραπάνω περιοχών.

Με το νέο έργο μεταφοράς νερού επιτυγχάνεται:

 • η κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών (40ετίας) υδατικών αναγκών των εξυπηρετούμενων περιοχών, και
 • η μείωση της υπεράντλησης νερού από γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων της περιοχής του έργου.

Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει εγκριθεί η κατακύρωσή του και έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οι 40 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων 36 μήνες είναι για κατασκευαστικές εργασίες και 4 μήνες είναι η δοκιμαστική λειτουργία.

Μετά τη βεβαίωση περαίωσης, τη λήξη δηλαδή της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί το έργο για 36 μήνες.

 

 • Επέκταση της Ιόνιας Οδού, στο Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά», προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ.

Ο οδικός αυτός άξονας, μήκους 69,5 χλμ, είναι ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Orient East Med).

Το έργο είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού, από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Το συγκεκριμένο οδικό έργο βελτιώνει τη συνδεσιμότητα του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, ενώ αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου της χώρας από την Αλβανία και κατ’ επέκταση τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει, επίσης, τον Διεθνή Αερολιμένα Ιωαννίνων και μέσω της Εγνατίας Οδού τον Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως επίσης και τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων με τους κύριους οδικούς άξονες.

Το έργο περιλαμβάνει δύο υπο-τμήματα:

 • Το 1ο υπο-τμήμα, το τμήμα Ιωάννινα – Καλπάκι, μήκους 46,4 χλμ., συνιστά νέα χάραξη, και περιλαμβάνει 1 σήραγγα, 3 γέφυρες και 6 ανισόπεδους κόμβους.
 • Το 2ο υπο-τμήμα, το τμήμα Καλπάκι – Κακαβιά, μήκους 23,1 χλμ., συνιστά βελτίωση υφιστάμενης χάραξης και περιλαμβάνει 2 υφιστάμενες γέφυρες και 6 ανισόπεδους κόμβους.

Έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, καθώς και η απόφαση κατακύρωσης και ανάθεσης της υπόψη σύμβασης. Σημειώνεται πως η προς υπογραφή Σύμβαση διήλθε και ολοκλήρωσε επιτυχώς τον προ-συμβατικό έλεγχο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου είναι 54 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα στις Παραλίμνιες Περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού περίπου 65 εκατ. ευρώ.

Το πρόβλημα της άρδευσης όσο και της αποχέτευσης στην περιοχή έχει ως συνέπεια την κατασπατάληση των υδατικών πόρων, τη μη αξιοποίηση της γης, και την οικονομική υστέρηση από την μη συστηματική καλλιέργεια, που επηρεάζει τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροτικής καλλιέργειας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται:

 • Μείωση των κατακλύσεων στην πεδινή ζώνη και μείωση της συχνότητας ζημιών στις καλλιέργειες μέσω των αποχετευτικών / αντιπλημμυρικών έργων.
 • Εξασφάλιση αρδευτικού νερού καλής ποιότητας στο σύνολο των καλλιεργειών στην περιοχή των έργων, έκτασης 33.500 στρεμμάτων.
 • Σωστή διαχείριση, μεταφορά και κατανομή του διαθέσιμου νερού, με ορθολογικό και ελεγχόμενο τρόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες της αρδευόμενης περιοχής και του είδους καλλιέργειας, με αλλαγή του σημερινού καθεστώτος κατά το οποίο η άρδευση γίνεται πλημμελώς με επιφανειακές μεθόδους.
 • Πέρα από το πεδίο της αγροτικής καλλιέργειας, η υλοποίηση των έργων αναμένεται να συμβάλουν ολιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής, ιδίως στον συγγενή τομέα της κτηνοτροφίας, αλλά και εν γένει στην παραγωγική δραστηριότητα των περιοχών του έργου.

Και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός καθώς και – η προς υπογραφή – σύμβαση διήλθαν όλα τα αναγκαία στάδια προσυμβατικού ελέγχου.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτείται πλέον από τις πιστώσεις που υποστηρίζουν το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ19».

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών και παράδοσης του συγκεκριμένου έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!