Αναφορά του ΚΚΕ στους κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για το υδροηλεκτρικό έργο, που σχεδιάζεται στην Κυψέλη, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο νομό Άρτας

Συγκεκριμένα οι βουλευτές του ΚΚΕ Έξαρχος Νίκος και Παπαναστάσης Νίκος έφεραν στην ελληνική Βουλή τις σοβαρές ενστάσεις και παρατηρήσεις των κατοίκων της Κυψέλης Άρτας αναφορικά με τις επικίνδυνες περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες του συγκεκριμένου έργου.

Το κείμενο των κατοίκων της Κυψέλης

 

Ενστάσεις και παρατηρήσεις του «Συνεταιρισμού Συνιδιόκτητων Κυψέλης» σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) για το ΜΥΗΕ ΚΥΨΕΛΗΣ

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έλαβαν γνώση της ΜΠΕ για το ΜΥΗΕ Κυψέλης που συντάχθηκε από την εταιρία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ και αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2024 και αποφάσισαν ότι ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ με την κατασκευή του έργου για τους παρακάτω λόγους:

1/ Το μεγαλύτερο μέρος του αγωγού , η οδοποιία και ο σταθμός παραγωγής χωροθετούνται σε σημεία που ιδιοκτησιακά ανήκουν στον Συνεταιρισμό Συνδιόκτηκων των κατοίκων της Κυψέλης με βάση το 1453/4-6-1883 συμβόλαιο αγοράς και την 3563/1-2- 1905 απόφαση αναγνώρισης ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα για οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο απαιτείται η συναίνεση των κατοίκων – ιδιοκτητών. ( Η

ιδιοκτησία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών )

2 / Σε γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στην Κυψέλη στις 19/08/2023 αποφασίστηκε ομόφωνα να μην επιτραπεί η κατασκευή του έργου στην παρούσα μορφή του. ( αρ. πρωτ. 4188/25-08-2023 Δήμος Κ. Τζουμέρκων )

3/ Η επέμβαση για την κατασκευή του έργου θα είναι μεγάλη και επικίνδυνη διότι η κλίση στα συγκεκριμένα σημεία είναι σχεδόν κατακόρυφη, και όχι ήπια ( ΜΠΕ σελ. 19 ), και θα επηρεάσει την στατικότητα του χωριού διότι θα γίνει εκσκαφή στα ‘’θεμέλιά’’ του. Η δε κατασκευή δρόμου πλάτους 5 μέτρων στο συγκεκριμένο σημείο που αναφέρει η εταιρεία είναι σχεδόν αδύνατη. Οι επιπτώσεις θα είναι μόνιμες και όχι παρωδικές όπως αναφέρετε στην ΜΠΕ σελ. 19-20. Ζητούμαι αυτοψία και γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για το ζήτημα.

4/ Ο όγκος του νερού δεν είναι επαρκής για να τροφοδοτεί σωλήνα Φ 800 συνεχούς ροής , ( ΜΠΕ σελ. 18 ) διότι το Ρέμα Κυψέλης από τον Ιούλιο και μετά δεν έχει νερό ( στεγνώνει) . Από τον Νοέμβριο- Δεκέμβριο και μετά ( αναλόγως τις βροχοπτώσεις ) έχει ξανά ικανοποιητική ροή. Οι τιμές που αναφέρονται στη μελέτη αφορούν το ρέμα Καταρράκτη και όχι το ρέμα Κυψέλης (ΜΠΕ σελ. 240) Ζητούμαι αυτοψία και γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για το ζήτημα.

5/ Υπάρχουν δύο αρδευτικά άνωθεν της υδροληψίας και ένα ενδιάμεσα από την υδροληψία και τον σταθμό παραγωγής τα οποία λειτουργούν ανελλιπώς για πάνω από 100 χρόνια και συντηρούνται με έξοδα τον κατοίκων. Αυτά συμβάλλουν ώστε να συντηρείται η χλωρίδα του χωριού ( κήποι , μικροκαλλιέργειες, οπωροφόρα δένδρα, καλλωπιστικά φυτά κ.α. ) Η αναφορά της εταιρείας ότι το ένα αρδευτικό είναι ανενεργό δεν ισχύει ( ΜΠΕ σελ. 46-47 & 71 ). Υπήρξε μια ζημιά που το έθεσε εκτός λειτουργείας πέρυσι, η οποία έχει δρομολογηθεί να αποκατασταθεί από τους κατοίκους όπως γίνεται πάντα ( 100 και πλέον χρόνια ) .

6/ Για την πρόσβαση στις υδροληψίες θα διανοιχτούν οδοί πρόσβασης. Για την βοηθητική , συγκεκριμένα , δεν υπάρχει υφιστάμενος δρόμος όπως αναφέρετε στην ΜΠΕ σελ. 14 & 27. Η οδός θα χαραχθεί από την αρχή και μάλιστα πλησίον κατοικιών.

 

7/ Η ένωση των δύο ρεμάτων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη καταστροφή στην μορφολογία του συγκεκριμένου σημείου. Υπάρχει δε κίνδυνος καθίζησης λόγω των μεγάλων κλίσεων.

8/ Δεν υπάρχει κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία ( ΜΠΕ σελ. 23 ). Ο Δήμος δεν δεσμεύεται από κανένα νόμο ότι τα ελάχιστα αυτά έσοδα που θα έχει θα τα διαθέτει αποκλειστικά στο Δ.Δ. Κυψέλης. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται από κανένα νόμο ότι θα προσφέρει έστω και μία θέση εργασίας σε κάτοικο του Δ.Δ. Κυψέλης. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν θα βελτιωθεί. Αντιθέτως θα χάσει το χωριό επισκέπτες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια το έχουν ως προορισμό και έρχονται για να απολαύσουν το απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό τοπίο. Θα καταστραφεί το περιπατητικό μονοπάτι Κυψέλη- Ρουπακιά- Αγ. Κωνσταντίνος. Θα χαθούν εισοδήματα από μικρές επιχειρήσεις ( ξενώνες , ταβέρνες , παραδοσιακά καφενεία κ.α. ) τις οποίες διατηρούν νέοι άνθρωποι – οικογενειάρχες.

9/ Στη σελίδα 168 αναφέρει η ΜΠΕ <<Τουρισμός: Στην περιοχή μελέτης του ΜΥΗΕ και των όμορων εκτάσεων αυτού, δεν υπάρχει τουριστική υποδομή… >>. Είναι ψευδές , διότι υπάρχει το ξενοδοχείο «Ξενώνας Κυψέλη» το οποίο λειτουργεί όλο το χρόνο και λόγο της θέσης του οι επισκέπτες θα έχουν άμεση οπτική επαφή με τον σταθμό παραγωγής και με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας.

10/ Οι συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή των Τζουμέρκων λόγω του κακού δικτύου δεν ευνοούν τέτοιου είδους έργα στην περιοχή μας. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η μελέτη πιθανολογεί την αντικατάσταση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ , μήκους πολλών χιλιομέτρων, από τη σύνδεση του έργου έως το Δ.Δ. Βουργαρελίου στην θέση Ομαλή . ( ΜΠΕ σελ. 104 )

11/ Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας απάντησε σε ερώτηση της εταιρίας «…μέρος ή και το σύνολο της ιχθυοπανίδας αυτής μπορεί να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή κατασκευής του προτεινόμενου ΜΥΗΕ….». ( ΜΠΕ σελ. 154-155 ). Ζητούμαι την περεταίρω διερεύνηση πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

12/ Στον Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων και στην γειτνιάζουσα περιοχή λειτουργούν ήδη 5 ΜΥΗΕ, 2 είναι σε κατασκευή και άλλα 17 έχουν βεβαίωση παραγωγού και περιμένουν αδειοδότηση ( 24 σύνολο !!) όπως αναφέρει και η ΜΠΕ σελ. 72-74. Εάν γίνουν αυτά τα έργα , δεν θα μιλάμε πλέον για τουριστική ανάπτυξη, για ποιότητα ζωής και για φυσικό περιβάλλον. Η υποβάθμιση θα αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους , με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ερήμωση του τόπου μας. Η αναγκαιότητα δε του έργου λόγω του εθνικού στόχου των 350 MW από ΜΥΗΕ που αναφέρει η ΜΠΕ δεν υφίσταται διότι οι εγκεκριμένες αιτήσεις της ΡΑΑΕΥ για ΜΥΗΕ ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 1000MW σε όλη την Ελλάδα.

 

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!