Οι εξετάσεις Φαρμακοποιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και η  τελευταία προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών είναι Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 13:00μ.μ., στα

  • Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ( Αριστοτέλους 17, 10433 ΑΘΗΝΑ) ή ηλεκτρονικά στο e-mail:protokollo@moh.gov.gr  ή
  • Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο e-mail: o.zisi@php.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες, στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και στο τηλέφωνο: 2665360186   κα Ζήση Όλγα.

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!