Από την Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για το έργο με τίτλο «Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου: ‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ», προϋπολογισμού 250.000.€
Η αναβάθμιση των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας είχε δημοπρατηθεί τον Απρίλιο του 2021 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένατε να ολοκληρωθούν τέλος
Μάιου, ενώ σημαντικό είναι ότι έχει εκτελεστεί άνω του 90% των εργασιών.
Το αντικείμενο της σύμβασης βασίστηκε σε μελέτη που είχε εκπονηθεί από το Δήμο Πρέβεζας και αφορά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας.
Οι νέες εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων θα έχουν και χώρους για ΑΜΕΑ, ενώ το Οθωμανικό χαμάμ προορίζεται να λειτουργήσει ως μουσειακός εκθεσιακός χώρος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!