Στην έρευνα της με τίτλο Consumer Trends Report 2023 – Statistical Annex η EIOPA συγκέντρωσε τον συνολικό αριθμό από τις καταγγελίες που έγιναν το 2022  προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις εποπτικές αρχές και τις συνέκρινε με τις καταγγελίες των δύο προηγούμενων χρόνων και συγκεκριμένα του έτους 2020 και του 2021. Ειδικότερα, οι καταγγελίες προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το έτος 2020 ανέρχονται στις 2.629.523, ενώ τον επόμενο χρόνο το 2021 οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 1,2% και συγκεκριμένα ανήλθαν στις 2.661.608. Το έτος 2022 οι καταγγελίες  στις ασφαλιστικές επιχεiρήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 0,5% με αποτέλεσμα να ανέρχονται στις 2.674.290.

Οι καταγγελίες προς τις εποπτικές αρχές το έτος 2020 ανέρχονταν στις 54.067, ενώ τον αμέσως επόμενο χρόνο (2021) σημείωσαν μείωση κατά 6,4%, ώστε και μειώθηκαν στις 50.589. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2022, οι καταγγελίες σημείωσαν αύξηση κατά 4,4%, με αποτέλεσμα να ανέρχονται στις 52.823.

Στην ίδια έρευνα η EIOPA συγκέντρωσε για το έτος 2022 την κατανομή των παραπόνων ζωής και παραπόνων ζημιών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις εποπτικές αρχές.

Συγκεκριμένα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι καταγγελίες για τoν χειρισμός και την διεκπεραίωση των αποζημιώσεων ανήλθαν στις 1.207.106, οι καταγγελίες για τα διοικητικά έξοδα συναλλαγών ανήλθαν στις 417.510, για τις πωλήσεις ανήλθαν στις 190.368, για τα κόστη 157.419, για τον διοικητικό τομέα ανήλθαν στις 68.344, για το νομικό τομέα στις 22.122, για καταγγελίες συμβάσεων σε 16.425 και τέλος για άλλα ζητήματα οι καταγγελίες ανήλθαν στις 142.437.

Όσον αφορά τις καταγγελίες προς τις εποπτικές αρχές για το έτος 2022 αυτές που αφορούσαν τον διοικητικό τομέα ανήλθαν στις 22.907, οι καταγγελίες για τoν χειρισμό και την διεκπεραίωση των αποζημιώσεων ανήλθαν στις 17.219. Για άλλα ζητήματα οι καταγγελίες ανήλθαν σε 11.407, ενώ για το νομικό κομμάτι οι καταγγελίες ανήλθαν στα 2.798, για τα κόστη σε 2.231, για πωλήσεις σε 930 και για ακυρώσεις σε 363. Τέλος, για καταγγελίες πληρωμών αυτές ανέρχονται στις 343, ενώ καταγγελίες για τα διοικητικά έξοδα συναλλαγών ανήλθαν μόλις στις 52.

Για την Ελλάδα το ποσοστό των καταγγελιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αφορούν τα Unit – Linked προϊόντα ασφάλισης ζωής φτάνουν το 10%, οι καταγγελίες ασφάλισης ζωής έναντι κερδών αγγίζουν το 19% και τέλος το ποσοστό των καταγγελιών για τις υπόλοιπες ασφάλειες ζωής φτάνει στο 70%. Παραμένοντας στην Ελλάδα το ποσοστό των καταγγελιών προς τις εποπτικές αρχές που αφορούν τα Unit – Linked προϊόντα ασφάλισης ζωής συγκεντρώνει το 68%, ενώ το υπόλοιπο 32% αφορά τις καταγγελίες που σημειώθηκαν για άλλες αφάλειες ζωής.

Τέλος, οι καταγγελίες για προϊόντα του κλάδου ζωής στην Ελλάδα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό πάνω από 40% για τα ατυχήματα και τις ασφαλίσεις υγείας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!