Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κραψιτών καλεί όλα τα τακτικά της μέλη να παραστούν στην προβλεπόμενη από το καταστατικό, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00 στα γραφεία επί της οδού Τσιμόβου 35.

Τα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη είναι:
1. Έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από 1/1/2023 έως 31/12/2023 & Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου»

2. Εκλογικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Οι υποψηφιότητές των τακτικών μελών κατατίθενται εγγράφως και αυτοπροσώπως στα γραφεία του συλλόγου, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 από τις 09:00 π.μ. έως και τις 12:00 π.μ. όπως ορίζεται από το καταστατικό (Αρθ. 3 παρ. 2-3 και Αρθ. 9 παρ. 1)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!