Στόχος των επιχειρηματιών είναι η βελτιστοποίηση τιμών και πωλήσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Κλειδί για τον εκσυγχρονισμό η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
Στις νέες τεχνολογίες επενδύουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ξενοδόχοι, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, με αιχμή τη βελτιστοποίηση των τιμών και των πωλήσεών τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ενδεικτικό της τάσης για εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων είναι το γεγονός ότι μόνο το διάστημα 2021-2023 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.
Μάλιστα, για το 67% των ξενοδόχων η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα, τη στιγμή που το 57,4% των επιχειρηματιών λέει ότι το ξενοδοχείο του χρησιμοποιεί και λειτουργεί πληροφοριακά συστήματα και υποδομές τελευταίας τεχνολογίας.
Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) «Διείσδυση και χρήση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των ξενοδοχείων», περίπου τα μισά ξενοδοχεία, το 54%, έχουν σαφή στρατηγική για τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ωστόσο, μόνο το 21,8% αυτών διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό ειδικά για την ψηφιοποίηση, εκτός από τον προϋπολογισμό πληροφορικής (ΙΤ).
Τα πιο διαδεδομένα εργαλεία
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, κύριος στόχος των ξενοδόχων είναι η διαχείριση των δωματίων και των τιμών τους, των κρατήσεων και των καναλιών διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, το Booking Engine (65%), το PMS (55%) και το Channel Manager (49%) αποτελούν τα τρία πιο διαδομένα πληροφορικά συστήματα των ξενοδοχειακών μονάδων.
Οι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για την απόκτηση εκείνων των εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης, στα οποία τα ξενοδοχεία τους παρουσιάζουν προς το παρόν χαμηλό ποσοστό διείσδυσης. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός βρίσκονται συστήματα που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της διαδικτυακή τους εικόνας, στην παρακολούθηση των online τιμών των ανταγωνιστών τους, και στη βελτιστοποίηση των τιμών και των πωλήσεων τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Υψηλό είναι, την ίδια στιγμή, το ποσοστό των ξενοδόχων που σχεδιάζουν να αποκτήσουν πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς μόνο για το 32,5% των ξενοδοχείων οι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Βάσει της έρευνας, το 39% των ξενοδοχείων έχει εξειδικευμένο συνεργάτη (μόνιμο υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη) για τη διαχείριση των πληροφορικών του συστημάτων.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, την εξοικείωση των πελατών των ξενοδοχείων με τις νέες τεχνολογίες, τα 2/3 (66,3%) των επιχειρηματιών από όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων δηλώνουν ότι οι επισκέπτες τους είναι εξοικειωμένοι. Το συγκεκριμένο ποσοστό ξεπερνά το 85% για τους πελάτες των ξενοδοχείων της υψηλότερης κατηγορίας, ενώ το χαμηλότερο, στο 61,9%

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!