Στον Βόλο βρίσκεται ο Σταύρος Καλογιάννης, καθώς μετέχει στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης που διοργανώνει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην εισήγησή του, με θέμα «Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης – Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ (2021-2027) στην περιφερειακή πολιτική και την αστική ανάπτυξη», ο Σταύρος Καλογιάννης θα αναφερθεί στη διπλή πρόκληση του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης, που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται αυτές να ξεπεραστούν, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσω δύο βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων: 

Α) Του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη από την πανδημία, διαρθρώνεται σε 4 Πυλώνες και διαθέτει πόρους ύψους 31,1 δις ευρώ, με πρόβλεψη να κινητοποιηθούν 59,8 δις μέχρι το 2026,

Β) Του ΕΣΠΑ (2021-2027), που διαθέτει κονδύλια ύψους 26,1 δις ευρώ, εκ των οποίων 20,9 δις αποτελούν ευρωπαϊκή συμμετοχή. 

Και οι δύο μηχανισμοί περιλαμβάνουν πολύ σημαντικά κονδύλια που αφορούν την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση: η εκπόνηση ολοκληρωμένων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, η προώθηση στρατηγικών αναπλάσεων σε πόλεις, η ίδρυση επιχειρηματικών πάρκων, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», δράσεις «έξυπνων πόλεων», έργα ύδρευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων, η ηλεκτροκίνηση, η πολυτροπικότητα των μεταφορών, η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, η προστασία της βιοποικιλότητας.

Ο Σταύρος Καλογιάννης θα δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα και θα αναφερθεί στις προϋποθέσεις, όπως είναι τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και οι αναγκαίοι όροι του ΕΣΠΑ, βάσει των οποίων θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν τη χώρα σε εποχές ισχυρής ανάπτυξης, με κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγχρονες, «έξυπνες» πόλεις.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!