Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εξασφαλίστηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων, που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών.

 

Στο πρόγραμμα εντάχθηκε προκειμένου να το υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, που είναι ο διαχειριστής φορέας.

Στόχος του εκτός από την παροχή υπηρεσιών στέγασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης, είναι η ενεργοποίηση, η κατάρτιση και η προώθηση στην εργασία ατόμων ή και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο, σε ακατάλληλα καταλύματα ή νοικοκυριά που βρίσκονται σε συνθήκες επαπειλούμενης αστεγίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!