Στο ταμείο ανάκαμψης με 18 εκ. ευρώ εντάχθηκαν δύο έργα της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Το πρώτο, προϋπολογισμού 8,8 εκ. ευρώ αφορά στην «Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων».

Με την κατασκευή της μονάδας ηλιακής ξήρανσης, η διαχείριση της λυματολάσπης θα γίνεται από την επιχείρηση ενώ το παραγόμενο προϊόν να μπορεί να διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό.

Το δεύτερο έργο αφορά στην «Αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων βασικών υποδομών λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων λυμάτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!