Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου διοργανώνουν Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη συγκρότηση και προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας του Ζαγορίου ως Πολιτιστικού Τοπίου στην UNESCO.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην εκδήλωση προσεγγίζουν συνολικά τις ενέργειες και την πορεία προς την εγγραφή του Ζαγορίου στα Πολιτιστικά Τοπία της UNESCO μέσα από τη διαδικασία συγκρότησης και αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των αξιών του Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου, την αποτύπωσή τους καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισής τους στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΠΟΑ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ‘ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.’

Την εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 και ώρα 20.00 στην κεντρική πλατεία Τσεπελόβου θα συντονίσει ο κ. Γεώργιος Φούκας, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων.

Καλούνται οι φορείς και οι κάτοικοι του Ζαγορίου καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!