Στο αρχείο τίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95 MW για το οποίο υπήρχε αίτηση κατασκευής από μεγάλη εταιρία στην θέση “Καμαρίνα”Πρέβεζας.

Οπως υπογραμμίζεται στο σκεπτικό των αρμόδιων υπηρεσιών τμήμα της έκτασης εμπίπτει στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας , μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωµοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού ενώ υπάρχει τμήμα της έκτασης στο οποίο δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών.

Να θυμίσουμε ότι την αντίθεσή της τόσο στο συγκεκριμένο όσο και σε ένα μικρότερο πάρκο είχε εκφράσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με βασικό αιτιολογικό την γειτνίασή τους με τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης, τον Βράχο του Ζαλόγγου αλλά και τον οικισμό της Καμαρίνας.

Επίσης είχαν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες από συλλόγους, φορείς και κατοίκους της περιοχής ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση η έκταση κατάληψης των πάρκων θα δημιουργήσει πρόβλημα στις κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής και τέλος ότι οι προβλεπόμενες εκχερσώσεις, εκσκαφές και διαμορφώσεις για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα μεταβάλλουν την υδρολογία της περιοχής και θα προκαλέσουν ολίσθηση του εδάφους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!