Με μέριμνα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας επισκευάστηκαν οι κατεστραμμένοι εύκαμπτοι πλαστικοί οριοδείκτες στην χερσαία ζώνη λιμένα και επεκτάθηκε σε μήκος η τοποθέτησή τους. “Η ελάχιστη προσπάθεια που θα καταβάλουμε παρκάροντας στα κοντινά δωρεάν πάρκινγκ του Δήμου αλλάζει την εικόνα και τη νοοτροπία της πόλης” λέει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγόρης Κουμπής, καλώντας τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες να σεβαστούν την οριοθέτηση και να μη παρκάρουν στα απαγορευμένα σημεία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!