Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες βοοδοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων για την καταβολή ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη διαχείριση των νεκρών ζώων τους.
Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων το οποίο θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων.
Η χρηματοδότησή του προέρχεται από κρατικά κονδύλια συμπληρωματικά όμως ο κτηνοτρόφος καλείται να συμβάλλει με την καταβολή ενός συμβολικού ανταποδοτικού τέλους ανά
κτηνοτροφική εκμετάλλευση το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης.
Η καταβολή για το 2024 θα είναι πιλοτική , ξεκινά από 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, ενώ εισπράττεται μέσω του ηλεκτρονικού παράβολου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!