Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έλαβε χώρα η Ημερίδα Ελληνο-Κινεζικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης “2023 Sino-Hellenic Higher Education Workshop”, η οποία διοργανώθηκε από το Study in Greece (SIG), το Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE) και το Study in China. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκπροσώπησαν η Πρύτανης, Καθηγήτρια κ. Άννα Μπατιστάτου και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής κ. Ξενοφών Μπήτσικας.
Η ημερίδα εστίασε στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συνέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό των μακραίωνων πολιτισμών, καθώς και στον εμπλουτισμό του ακαδημαϊκού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.
Στόχος της Ημερίδας ήταν να αναλύσει σε βάθος τις ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών/τριών και καθηγητών/τριών. Η Πρύτανης κυρία Άννα Μπατιστάτου παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.Π.Ο.), ως μια επιπρόσθετη αξία στη συνεργασία με τα ξένα Πανεπιστήμια.
Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να ακούσουν τις απόψεις εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Κινεζικής Πρεσβείας και Ακαδημαϊκών από αξιόλογα ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαμόρφωσε προτάσεις και πρότεινε βάσεις για μελλοντική συνεργασία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!