Στις 26/10/2023, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση των Εταίρων του Έργου AETHER στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την πλευρά της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς επίσης και από τους υπόλοιπους Εταίρους του Έργου, προκειμένου να αναλυθούν οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και να προγραμματιστούν οι επερχόμενες στα πλαίσια αυτού. Σκοπός της Συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του έργου και παράλληλα να καθοριστεί η αναμενόμενη συνεισφορά κάθε εταίρου για τα παραδοτέα εκείνα τα οποία θεωρούνται κοινά ή/και αλληλένδετα μεταξύ αυτών.
Το έργο AETHER υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Στο έργο συμμετέχουν από την Ελληνική πλευρά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Από την Ιταλική πλευρά, συμμετέχει η Περιφέρεια της Απουλίας-ASSET (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου) καθώς και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας αυτής. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου AETHER ανέρχεται σε € 4.732.000,00.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!