Παράταση διάρκειας 12 μηνών στην άδεια παραχώρησης, ζήτησε και έλαβε η κοινοπραξία των Energean (75%) και Helleniq Energy (25%) από την ΕΔΕΥΕΠ (Εταιρεία Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) για το Block 2 το οποίο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κέρκυρας , κοντά στα όρια με την Ιταλία.

Ειδικότερα, μετά από αίτημα της εταιρείας Energean στις 4 Μαρτίου, με το οποίο ζητήθηκε περαιτέρω παράταση κατά 18 μήνες της πρώτης φάσης του βασικού σταδίου ερευνών, η ΕΔΕΥΕΠ γνωστοποίησε ότι αποδέχθηκε εν μέρει το αίτημα, συναινώντας δηλαδή σε παράταση αλλά 12 και όχι 18 μήνες. Η τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης με την ΕΔΕΥΕΠ λήγει τον Απρίλιο.

Όπως προκύπτει από την απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 14 Μαρτίου, «δυνάμει του άρθρου 30.2 της από 31.10.2017 Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος», παρέχεται η συναίνεση του Εκμισθωτή στην παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή κατά δώδεκα μήνες, ήτοι μέχρι και την 14η Μαρτίου 2025, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στο Μισθωτή για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης χερσαίας εφοδιαστικής βάσης, ώστε να ληφθεί η απόφαση του Μισθωτή για το αν θα προχωρήσει στην Δεύτερη Φάση στην οποία ελάχιστο τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί η όρυξη ερευνητικής γεώτρησης».

Παράλληλα, στην απόφαση αναφέρεται ότι ««μετά την κατά τα ανωτέρω εκπλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της Πρώτης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών, ο Μισθωτής υποβάλλει, έως την 14η Μαρτίου 2025, την γνωστοποίηση του άρθρου 2.1(β) της Σύμβασης με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελαχίστων Εργασιών, την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης της Δεύτερης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών και τις συναφείς με τη γνωστοποίηση αυτή υποχρεώσεις του. Με τη γνωστοποίηση αυτή εκκινεί η Δεύτερη Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες, το δικαστήριο της Ρώμης αποφάσισε υπέρ των πετρελαϊκών που ζητούσαν ακύρωση του σχεδίου PITESAI, το οποίο περιορίζει τις διαθέσιμες περιοχές για γεωτρήσεις στις θάλασσες της Ιταλίας. Πρόκειται για εξέλιξη που επηρέασε θετικά και την Energean, καθώς ήταν από τις εταιρείες που στράφηκαν στη δικαιοσύνη στα πλαίσια της συγκεκριμένης αγωγής.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!