Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων φορώντας τη μάσκα του υπερασπιστή του δημοσίου πανεπιστημίου και
των δωρεάν σπουδών προχωρά σε μια σειρά από αντιδραστικά μέτρα, στοιχισμένα με τον στρατηγικό
σχεδιασμό του πανεπιστημίου τα οποία συγκαταλέγονται στον νέο νόμο.
Μέσα από πίεση καταφέραμε να αποσπάσουμε τη δέσμευση της πρυτανείας πως δεν θα
συγχωνευθούν οι σχολές των κοινωνικών επιστημών ( Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορικό-Αρχαιολογικό).
Ωστόσο, παρά τα κροκοδείλια δάκρυα που “χύνει” το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προασπίζοντας δήθεν
το δημόσιο πανεπιστήμιο, βάζει σε εφαρμογή διατμηματικές συμφωνίες με πανεπιστήμια του
εξωτερικού τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως «μη κερδοσκοπικά» και πιθανά να προμηνύουν άνοιγμα
ιδιωτικών τμημάτων στο πανεπιστήμιο. Επομένως, “ντύνουν” πλευρές του νομοσχεδίου με το μανδύα
της εξωστρέφειας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας με ιδρύματα του εξωτερικού, την ίδια στιγμή
που αυτήν τη “νέα” προοπτική την έχουμε υποστεί χρόνια τώρα με έμπρακτα τα παραδείγματα των
μεγάλων ελλείψεων και της υποστελέχωσης σε μια σειρά σχολών, της αύξησης του κόστους
μετακίνησης προς το πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Αντίθετα, λοιπόν, με όλα αυτά, η “λύση” για τη
συγχώνευση των ανθρωπιστικών σχολών είναι η παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων από αυτές τις
σχολές από φοιτητές άλλων επιστημών, όπως των θετικών και της υγείας, διεκδικώντας έτσι δύο
πτυχία διαφορετικών ταχυτήτων, ενός “minor” και ενός “major”, και ανοίγοντας τον δρόμο για την
κατάκτηση ενός πτυχίου-“σούπας”. Όσον αφορά τα δίδακτρα, έχει ήδη ψηφιστεί εσωτερικός
μετασχηματισμός για την ύπαρξη διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, χωρίς καμία δέσμευση ότι δε θα
συμβεί το ίδιο και στα προπτυχιακά. Κοινός άξονας όλων αυτών των μέτρων δεν είναι ούτε η
αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών που παρέχει το πανεπιστήμιο, η ενίσχυση με εκπαιδευτικό
προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, αλλά το πώς θα ενισχυθούν τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
δηλαδή τα κριτήρια της αγοραπωλησίας πτυχίων και άλλων υπηρεσιών και προγραμμάτων σπουδών,
δίνοντας βάση δηλαδή στο πώς θα ενισχυθεί η λειτουργία ενός πανεπιστημίου-επιχείρησης.
Επιπλέον, η πρυτανεία όχι μόνο αρνείται να πάρει θέση για καίρια ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα
τους φοιτητές όπως η λέσχη, οι εστίες, η αύξηση μετακίνησης στα αστικά λεωφορεία, αλλά δεν
προβαίνει και σε κανένα μέτρο “πετώντας το μπαλάκι” στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα
για τις μεταφορές, παρά τη συνεχόμενη ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί με τα
λεωφορεία, δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη.
Οι φοιτητές που όλους αυτούς τους μήνες δώσαμε μάχη ενάντια στον νόμο για τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια, κάναμε ξεκάθαρο ότι ζητάμε εδώ και τώρα πραγματική αναβάθμιση του πτυχίου μας, το
οποίο θα αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για δουλειά, δωρεάν και σύγχρονες σπουδές που θα
ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, το επόμενο διάστημα συνεχίζουμε δυναμικά και
αποφασιστικά με μία σειρά νέων μορφών δράσης που αναδεικνύονται από κάθε έτος και φοιτητικό
σύλλογο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!