Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο
Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της γνώμης του Παρατηρητηρίου.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Θέμα 2ο
Διαμόρφωση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2023 σύμφωνα με τις οδηγίες της γνώμης του Παρατηρητηρίου.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Θέμα 3ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Θέμα 4ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΓΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!