Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2021.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 304/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό με την Ελένη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφασή της για εξώδικο συμβιβασμό με τον Σπυρίδωνα ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του Θεοδώρου, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 286/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 309/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 310/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Παραχώρηση της χρήσης πινάκων και αυθεντικών χαρακτικών έργων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την υλοποίηση έκθεσης.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση διέλευσης αγωγών άρδευσης από αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Άδεια ίδρυσης καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στην Κοινότητα Πέρδικας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.
-Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” και αντικατάστασή του.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” και αντικατάστασή του.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιφέρειας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Κατανομή Γ’ δόσης 2021 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!