Με τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πρέβεζας και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9 και το κανάλι του Δήμου Πρέβεζας στο You tupe. Τα περισσότερα θέματα αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη, ενώ μεταξύ άλλων θα συζητηθούν ακόμη η έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, έτους 2022”, η έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ακτών Δήμου Πρέβεζας στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» έτους 2022, και οι μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.
Συγκεκριμένα τα θέματα της συνεδρίασης είναι:
1.9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
2.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, έτους 2022.
3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.
4.Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2022.
5.Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2022.
6.Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2022.
7.Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.
8.Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.
9.Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2022.
10.Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.
11.Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου, για το έτος 2022.
12.Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.
13.Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.
14.Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2022.
15.Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2022.
16.Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2022.
17.Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.
18.Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΔΑΠ Πρέβεζας, ΚΔΑΠ Ν. Σινώπης για το έτος 2022.
19.Γνωμοδότηση καθορισμού ημερήσιου τέλους για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Πρέβεζας.
20.Εξέταση αίτησης για παράταση δημοτικής έκτασης , στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
21.Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (ελαιοστασίου), σχολικής περιουσίας, στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ» Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
22.Εξέταση αίτησης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.000 τμ. στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
23.Εγγραφές -μετεγγραφές-διαγραφές, νηπίων -βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022 .
24.ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2022».
25. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Δ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.
26.Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης έτους 2021 (συμπληρωματική κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.
27.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.
28.Ανάκληση της αριθμ. 185/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
29.Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας για τη πράξη « Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) στο Δήμο Πρέβεζας», σύμφωνα με την αριθμ. 49/2021 ΑΔΑ:ΩΝΤΚΟΚΨΚ-43Γ απόφαση της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
30.Δωρεά παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!