Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 2 μ.μ. συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
• Της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»: α)Σχετικά με προσβολή καλλιεργειών εσπεριδοειδών από τον «μαύρο αλευρώδη» -ενέργειες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας β)Σχετικά με καταγραφή αυθαιρεσιών στην ακτογραμμή Ηπείρου γ)Σχετικά με τη μείωση αριθμού εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων—Επιπτώσεις στην κοινωνία-Προβλήματα φοιτητών

• Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: α) Για την «καθαρότητα» της Λίμνης Παμβώτιδας β) Για την απόληψη υλικού από τον ποταμό Αρέθωνα της Εταιρείας ‘’Αφοί Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ-ΙΝΤΕΡΚΑΤ γ) Για τη Γέφυρα της ΑΡΙΣΤΗΣ δ) Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΚΤΕΛ στην Ηγουμενίτσα από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λαδοχωρίου».

• Της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: Εξυπηρέτηση προστίμων που έχουν επιβληθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ή απαιτήσεων τρίτων κ.α., κατά την τρέχουσα θητεία της περιφερειακής αρχής, καθώς και την αντιμετώπιση παλαιότερων υποχρεώσεων του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των συνεδριάσεων: 13η/3-8-2023 (τακτική διά ζώσης), 14η/28-8-2023 (κατεπείγουσα διά περιφοράς) και 15η/7-9-2023 (κατεπείγουσα – διά περιφοράς)
  2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024 (εισήγηση: η Εκτελεστική Επιτροπή)
  3. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2023 (εισήγηση: η Εκτελεστική Επιτροπή)
  4. Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2023 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
  5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ΄ τρίμηνο του 2023 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
  6. Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας, οικ. έτους 2024 (εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)
  7. Έγκριση Ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» της Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: η Εκτελεστική Επιτροπή)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!