Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, σε τακτική συνεδρίαση, την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα προβληθεί από το κανάλι της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο Youtube – https://youtu.be/w5ZhHRWQAMM

 

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων.

Δεύτερο θέμα είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προτάσεις της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σχετικά με τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ/ΣΑΤΑ.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!