Η Ένωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς διοργανώνουν Συνέδριο την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 11:00 και εξής στην αίθουσα Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής» (παλαιά Σφαγεία), στα Ιωάννινα , σχετικό με το μέλλον της Βελλάς.

Στο Συνέδριο θα ανακοινωθούν οι προτάσεις όλων όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Τυχόν προτάσεις ή τοποθετήσεις που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνουν δεκτές από το προεδρείο, ώστε να μην αποκλειστεί κανένας.

Όλες οι προτάσεις- τοποθετήσεις κ.λπ., που θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο, θα καταγραφούν ηχητικά και θα δημοσιευτούν στη συνέχεια σε ειδικό έντυπο που θα εκδοθεί.

Καλούνται όλοι οι απόφοιτοι Βελλαΐτες καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να παραστούν στο Συνέδριο αυτό, το οποίο έχει βαρύνουσα σημασία για το μέλλον της μεγάλης αυτής Πανηπειρωτικής Σχολής, που λειτούργησε επί 100 και πλέον χρόνια.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!