Συνέδριο για την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Αμπελουργίας θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 23 και 24 Μαίου  2024.

Συνέδριο ιδιαίτερης σημασίας για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας, διοργανώνουν από κοινού ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με περιεχόμενο την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας και την αξιοποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ 2023 – 2027.

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα βασισθεί σε δύο άξονες, στους οποίους θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας της αμπελοκαλλιέργειας και τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 – 2027.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 -2027, εκτός του αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα πρέπει να εμπεριέχει, χαρακτηρίζεται από τον έντονο προσανατολισμό της στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που φιλοδοξεί να επιτύχει, καθιστώντας τους γεωργούς ενεργά υποκείμενα στην κατεύθυνση της ορθής διαχείρισης και της προστασίας των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται αυτονόητα και οι 149.000 κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οινοποιήσιμων σταφυλιών της χώρας, στους οποίους η νέα ΚΑΠ, παρέχει εργαλεία που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, είτε μέσω των Οικολογικών Σχημάτων, είτε μέσω των εργαλείων Αγροτικής Ανάπτυξης που επιδιώκουν παράλληλα και στην ενίσχυση των όρων βιωσιμότητάς τους.

Παράλληλα στο φάσμα ανάπτυξης του τελικού προϊόντος, που είναι ο οίνος, υπεισέρχονται πολυεπίπεδοι και αλληλοσυναρτώμενοι παράγοντες, που επηρεάζουν σημαντικά τον πρωτογενή τομέα της αμπελοκαλλιέργειας στην χώρα μας, καθορίζοντας, εν τέλει τους όρους μιας βιωσιμότητας που σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η αμπελοκαλλιέργεια οινοποιήσιμων σταφυλιών της χώρας μας, παρουσιάζει αρνητικά δεδομένα τις τελευταίες δεκαετίες, με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτοφανή μείωση των εκτάσεων, οι οποίες από το 1990 έως σήμερα, παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 26,88%.

Η ανάλυση των αιτίων που προκαλούν αυτό το αρνητικό δεδομένο, οι προϋποθέσεις αναστροφής του, η θεραπεία των παραγόντων που συμβάλλουν στην έλλειψη κερδοφορίας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η αξιοποίηση των νέων εργαλείων που παρέχονται στους αμπελοκαλλιεργητές μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 -2027, είναι σημαντικό να διερευνηθούν με την εμπλοκή όλων των παραγόντων, που επιδρούν άμεσα και έμμεσα στην διαμόρφωση βιώσιμων συνθηκών των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Εκτός των ανωτέρω που θα αποτελέσουν θεματικά πεδία του Συνεδρίου αμπελουργίας, καταληκτικός στόχος του Συνεδρίου ,είναι και η ανάλυση των προϋποθέσεων εκπόνησης και υλοποίησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που θα προσδιορίσει την μελλοντική ανάπτυξη αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού κλάδου της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει το συμβόλαιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης, κράτους και φορέων για την παραγωγή και υιοθέτηση νέων πολιτικών και καινοτόμων λύσεων θεσμικού και τεχνοκρατικού χαρακτήρα, με στόχο την αναστροφή των τάσεων εγκατάλειψης και εν τέλει την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα μας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!