Συνέδριο ιδιαίτερης σημασίας για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας, διοργανώνουν από κοινού ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με περιεχόμενο την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας και την αξιοποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ 2023 – 2027.

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα βασισθεί σε δύο άξονες, στους οποίους θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας της αμπελοκαλλιέργειας και τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 – 2027.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 -2027, εκτός του αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα πρέπει να εμπεριέχει, χαρακτηρίζεται από τον έντονο προσανατολισμό της στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που φιλοδοξεί να επιτύχει, καθιστώντας τους γεωργούς ενεργά υποκείμενα στην κατεύθυνση της ορθής διαχείρισης και της προστασίας των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται αυτονόητα και οι 149.000 κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οινοποιήσιμων σταφυλιών της χώρας, στους οποίους η νέα ΚΑΠ, παρέχει εργαλεία που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, είτε μέσω των Οικολογικών Σχημάτων, είτε μέσω των εργαλείων Αγροτικής Ανάπτυξης που επιδιώκουν παράλληλα και στην ενίσχυση των όρων βιωσιμότητάς τους.

Παράλληλα στο φάσμα ανάπτυξης του τελικού προϊόντος, που είναι ο οίνος, υπεισέρχονται πολυεπίπεδοι και αλληλοσυναρτώμενοι παράγοντες, που επηρεάζουν σημαντικά τον πρωτογενή τομέα της αμπελοκαλλιέργειας στην χώρα μας, καθορίζοντας, εν τέλει τους όρους μιας βιωσιμότητας που σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η αμπελοκαλλιέργεια οινοποιήσιμων σταφυλιών της χώρας μας, παρουσιάζει αρνητικά δεδομένα τις τελευταίες δεκαετίες, με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτοφανή μείωση των εκτάσεων, οι οποίες από το 1990 έως σήμερα, παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 26,88%.

Η ανάλυση των αιτίων που προκαλούν αυτό το αρνητικό δεδομένο, οι προϋποθέσεις αναστροφής του, η θεραπεία των παραγόντων που συμβάλλουν στην έλλειψη κερδοφορίας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η αξιοποίηση των νέων εργαλείων που παρέχονται στους αμπελοκαλλιεργητές μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 -2027, είναι σημαντικό να διερευνηθούν με την εμπλοκή όλων των παραγόντων, που επιδρούν άμεσα και έμμεσα στην διαμόρφωση βιώσιμων συνθηκών των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Εκτός των ανωτέρω που θα αποτελέσουν θεματικά πεδία του Συνεδρίου αμπελουργίας, καταληκτικός στόχος του Συνεδρίου ,είναι και η ανάλυση των προϋποθέσεων εκπόνησης και υλοποίησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που θα προσδιορίσει την μελλοντική ανάπτυξη αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού κλάδου της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει το συμβόλαιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης, κράτους και φορέων για την παραγωγή και υιοθέτηση νέων πολιτικών και καινοτόμων λύσεων θεσμικού και τεχνοκρατικού χαρακτήρα, με στόχο την αναστροφή των τάσεων εγκατάλειψης και εν τέλει την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα μας.

 

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Συνεδρίαση Πέμπτης 23 Μαΐου 2024
Πρωινή Συνεδρία
Προεδρείο : Βαγγέλης Αργύρης , Χρήστος Αυγουλάς

08:45 – 9:15 Προσέλευση
09:15 – 10:00
– Χαιρετισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη
– Χαιρετισμοί Φορέων

Α. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
10:00 – 10:15
– Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ»
(Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ – Οινοποιός)

10:15 – 10:30

KEOΣΟΕ
 Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και
ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
(Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
10:30 – 10:45
 Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα
 οικονομικά στοιχεία και μεγέθη
 συγκρίσεις
(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

10:45 – 11:05
 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας – υφιστάμενη κατάσταση – Συμπεράσματα
 Διαχρονική εξέλιξη εκτάσεων
 Άδειες φύτευσης, εξέλιξη εκτάσεων 2016-2023, ανά περιφέρεια
 Διαστρωμάτωση εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας
 Ηλικιακή σύνθεση κατόχων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων
 Αποκλίσεις Αμπελουργικού Μητρώου, Δηλώσεων Συγκομιδής, Δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
11:05 – 11:20
 Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες
 Κόστος καλλιέργειας

KEOΣΟΕ
 Οικονομικά αποτελέσματα αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων – Νεκρό σημείο
(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

11:20 – 11:35
 Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)
11:35 – 11:50
 Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)
11:50 – 12:05
 Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)
12:05 – 12:30
 ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου, επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών
(Βαγγέλης Αργύρης, Πρόεδρος ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ Μάρκος Καφούρος, Βουλευτής Κυκλάδων – Πρόεδρος ΕΑΣΘΠ Χρήστος Τσιτσιρίγκος, Πρόεδρος ΑΟΣ Τυρνάβου Θεόδωρος Χαρμπής, Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου )

12:30 – 13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Δ. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
13:00 – 14:30
 Στρογγυλό τραπέζι
 Σταθμικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τους όρους βιωσιμότητας της καλλιέργειας αμπέλου

KEOΣΟΕ
Γιάννης Πανάγος , Συντονιστής δημοσιογράφος – Εκδότης, με την συμμετοχή των:
Διονύση Γραμματικού, Διευθυντή Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, ΥπΑΑΤρ
Αναστασίας Παναγιώτου, Γενικής Διευθύντριας Α.Ο.Σ Τυρνάβου
Σταμάτη Γεωργάκη, Προέδρου Α.Σ Κορωπίου
Παναγιώτη Μανωλόπουλου, Οινολόγου, MSc Οινολογίας, Διευθυντή
Α.Σ Μεγάρων, Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.
Ανδρέα Γκίκα , Οινολόγου, Οινοποιού, μέλος Σ.Μ.Ο.Ε
Γιώργου Τσινίδη , Γεωπόνου , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας,
Διευθυντή αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή

Παρεμβάσεις συνέδρων

14:30 – 16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΓΕΥΜΑ

Απογευματινή Συνεδρία
Προεδρείο : Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Διονύσης Γραμματικός
Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
16:30 – 16:45
 Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας
Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

KEOΣΟΕ

16:45 – 17:00
 Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά ( Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)
17:00 – 17:15
 Ανταγωνιστική αμπελουργία
(Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)
17:15 – 17:45
 Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.
(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ και Εμορφίλη Μαυρίδου , Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας ,
Κτήμα Άλφα)
17:45 – 18:00
 Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

ΣΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ
18:00 – 18:30
 Στρατηγικός Σχεδιασμός αμπελουργίας
 Μονόδρομος
 Οδοιπορικό κινήσεων
 Χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων
 Συμπεράσματα
(Χρίστος Μάρκου , Πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ)
18:30 – 19:30 Παρεμβάσεις συνέδρων

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!