Την έναρξη της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η PwC Ελλάδας και η Ελληνική Λέσχη Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων – NED Club, με αντικείμενο την ενδυνάμωση των διοικητικών συμβουλίων μέσω και της επιμόρφωσης των μελών τους, με στόχο την κατανόηση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και τη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους οι δύο φορείς έχουν συμφωνήσει στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, συνεδρίων, workshops και ημερίδων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση ιδεών μεταξύ στελεχών, τη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων, καθώς και την ενθάρρυνση του ενεργού διαλόγου.

O Κώστας Περρής, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας δήλωσε: «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, η συνεχής εξέλιξη και ενδυνάμωση των στελεχών οφείλει να είναι ύψιστη προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Ειδικά για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων είναι επιβεβλημένη. Για τον λόγο αυτό, ως PwC Ελλάδας επενδύουμε σε δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση των στελεχών μας και ενισχύουν τις γνώσεις τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Χάρη στη συνεργασία μας με το NED Club επεκτείνουμε την ευκαιρία και τη δεξαμενή της γνώσης και σε άλλες εταιρείες, προσφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων. Παράλληλα, θέτουμε το παράδειγμα και προς άλλες ηγέτιδες εταιρείες, ώστε να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο εκπαιδεύοντας αντίστοιχα στελέχη».

Από την πλευρά της, η Λήδα Κοντογιάννη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του NED Club, ανέφερε: «H αποστολή του NED Club είναι να προωθεί τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και να διασφαλίζει ότι τα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου τους. Η PwC θα συμβάλει με την εμπειρία και τεχνογνωσία της στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και κατάρτισης προσαρμοσμένης στις τρέχουσες ανάγκες των διοικητικών συμβουλίων».

Αναπτυξιακό άλμα 15ετίας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας παρουσιάστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του NED Club σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τη συμμετοχή της PwC Ελλάδας, τα ευρήματα της 11ης παγκόσμιας έρευνας οικογενειακών επιχειρήσεων της PwC με θέμα: «Οικογενειακές επιχειρήσεις: Νέες τάσεις στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, άλμα 15ετίας σημείωσαν οι οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού ανάπτυξης των τελευταίων ετών, ενώ, έχοντας αφήσει πλέον πίσω τους την πανδημική κρίση, το 77% αυτών δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξο και για τις προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια. Ειδικότερα, το 43% σε δείγμα 2.000 οικογενειακών επιχειρήσεων, παγκοσμίως, σημείωσε διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2022, έναντι μόλις 21% το 2021.
Από την έρευνα προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στις εταιρικές αξίες, στην επικοινωνία εντός του οργανισμού και στις ψηφιακές δεξιότητες πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις. Για την ακρίβεια, σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των οικογενειακών επιχειρήσεων που κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη το 2022 διαθέτουν σαφές σύστημα οικογενειακών αξιών και ξεκάθαρο εταιρικό σκοπό. Την ίδια στιγμή, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να συνδέσουν τους εταιρικούς τους στόχους με τους αντίστοιχους του ΟΗΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs), εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα στις οικονομικές και κοινωνικές μετρήσεις, ενώ οι μισές (50%) από αυτές παρουσίασαν διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης το περασμένο έτος.
Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι εκείνες που παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους (53%), έχουν διοικητικά συμβούλια που δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία (52%) και απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό με ισχυρές ψηφιακές ικανότητες (47%). Και ενώ οι συγκεκριμένοι τομείς φαίνεται να συμβάλλουν στα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, αυτή η τάση δεν αντικατοπτρίζεται στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από τους επικεφαλής των εταιρειών.
Για το 2023, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, τοποθετούν πιο ψηλά στην ατζέντα τους τη μείωση του κόστους (+37%), έναντι της ψηφιακής ανάπτυξης ή του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, μόλις το 1/3 (36%) αυτών επικεντρώνεται στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, αν και δηλώνει πως η εμπιστοσύνη των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει κομβικός για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυξημένο κατά τα 10% ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν και προάγουν την ψηφιακή κουλτούρα, και οι οποίες σημείωσαν διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης έναντι εκείνων που δεν επενδύουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ωστόσο, μόνο το 42% των οικογενειακών επιχειρήσεων δήλωσε ότι κατέχει ισχυρές ψηφιακές δυνατότητες, οι οποίες ωστόσο αποτελούν κύρια προτεραιότητα σε βάθος διετίας για το 52% αυτών.

Το θέμα της διαδοχής παραμένει μείζον για τις οικογενειακές επιχειρήσεις το 2023, με τις νεότερες γενιές να είναι οι κύριοι υποστηρικτές του επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογική τους εξέλιξη και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό τείνουν να διαθέτουν πιο ποικιλόμορφη διοικητική εκπροσώπηση (49%). Συγχρόνως, η ύπαρξη περισσότερων από δύο μη οικογενειακών μελών στο ΔΣ των επιχειρήσεων συνδέεται έντονα και με την ανάπτυξη. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που πετυχαίνουν την ποικιλομορφία σε διοικητικό επίπεδο παρουσιάζουν ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν το κάνουν (46% και 43% ποσοστό ανάπτυξης αντίστοιχα). Ωστόσο, το ένα τρίτο των επιχειρήσεων εκπροσωπείται διοικητικά αποκλειστικά από μέλη της οικογένειας, το ένα τέταρτο δεν διαθέτει κανέναν με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και μόνο το 9% εξασφαλίζει τη διαφορετικότητα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!