Με ψήφους 7-4 απορρίφτηκε από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η ένσταση του Γιώργου Ζάψα που στρεφόταν κατά των αποτελεσμάτων που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πρόσωπα που εκλέγονταν στην Κ.Ε από την Ήπειρο.

Μετά την απόρριψη της ένστασης ο Χρήστος Μαντάς παραμένει μέλος της Κ.Ε όπως και ο Θανάσης Οικονόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αιτιολογία της απόρριψης ήταν ότι με την εκλογή Ζάψα υπήρχε υπερποσόστωση των προερχομένων από την Προοδευτική συμμαχία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!