“Η Κυβέρνηση διαλύει και υποβαθμίζει τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και απεξάρτησης” τονίζει η θεματική υγείας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ιωαννίνων, αναφορικά με τη δημόσια ψυχική υγεία και τις δομές απεξάρτησης, ζητώντας την απόσυρσή του.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στο δόγμα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης ακόμη και στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της Ψυχικής Υγείας προχωρά στην δημιουργία ενός ιδιότυπου μηχανισμού επιτελικού ελέγχου στον χώρο της Ψυχικής Υγείας και των εξαρτήσεων σε νομοσχέδιο με τον κατ’ ευφημισμό τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης».

Το Νομοσχέδιο διαλύει στην ουσία τα Ψυχιατρικά νοσοκομεία και τα κάνει αποκεντρωμένες μονάδες που θα ανήκουν στις Υγειονομικές περιφέρειες, ενώ παρεμβαίνει και στα προγράμματα απεξάρτησης μεταφέροντας τα σε ενιαίο φορέα εξαρτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Συστήνεται για την ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Ψ.Υ.), ένας υδροκέφαλος φορέας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) ανά Υ.Π.Ε. στον οποίον εντάσσονται ως αποκεντρωμένες μονάδες ψυχικής υγείας τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (ΨΝΑ, ΨΝΘ κα), οι ψυχιατρικοί τομείς των γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ)., όλες οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Μ.Ψ.Α) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Επιπρόσθετα στο δίκτυο διασυνδέονται και όλες οι δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Αστικές Μη Κερδοσκοπικές (ΑΜΚΕ) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), αλλά και οι ιδιωτικές ψυχιατρικές εταιρείες και λοιπές ιδιωτικές εταιρίες ψυχικής υγείας, ως εποπτευόμενες. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δώσει τέλος στο δημόσιο χαρακτήρα της Ψυχικής Υγείας καθώς πολλές δημόσιες υπηρεσίες Ψ.Υ. στο όνομα της συγχώνευσης, του λειτουργικού κόστους και της διασύνδεσης θα καταργηθούν. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας υποβαθμίζονται σε εξωτερικά Ιατρεία λόγω και της δραματικής υποστελέχωσης και αναπόφευκτα καταργείται το «θεραπευτικό συνεχές» που έχει ανάγκη ο ασθενής. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 104 δομές που αναπτύσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης (κόστους 68 εκ περίπου) η κυβέρνηση απαγόρευσε στους δημόσιους φορείς να αναπτύξουν προγράμματα Ψ.Υ., και κατεύθυνε τους πόρους στους ιδιώτες.

Σε ότι αφορά την πολιτική για τις ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, με το σχέδιο νόμου συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) και έδρα την Αθήνα, στον οποίον μεταφέρεται και εντάσσεται το σύνολο των δομών, μονάδων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν όλοι οι συγκεκριμένοι εκ του νόμου 4139/2013 οργανισμοί πρόληψης και θεραπείας. Η διοικητική και λειτουργική ενοποίηση όλων των εγκεκριμένων προγραμμάτων απεξάρτησης θα οδηγήσει σε αφανισμό της ταυτότητας και των θεραπευτικών μεθόδων τους που με τον θεραπευτικό πλουραλισμό και την συμμετοχή των οικογενειών έδιναν την δυνατότητα επιλογής στον χρήστη είτε σε στεγνά προγράμματα, είτε σε προγράμματα υποκατάστασης. Αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερα είναι οι οικογένειες που στηρίζονται στα «στεγνά» προγράμματα (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΔΙΑΠΛΟΥΣ, ΜΕΘΕΞΗΣ, ΠΕΘΕ-ΑΡΓΩ, ΙΑΝΟΣ κ.α.), καθώς αποδεδειγμένα έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα αυτά, αλλά και όλα τα παιδιά καθώς τα ναρκωτικά και οι εξαρτήσεις διεισδύουν όλο και περισσότερο στην κοινωνία.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το νομοσχέδιο επιδεικνύει μια ακατανόητη σπουδή να αλλάξει με ελάχιστο διάλογο το πλαίσιο λειτουργίας των εξαρτήσεων και της Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα. Δεν νοιάζεται για την επάρκεια και την ποιότητα των Υπηρεσιών, θέλει απλά να ελέγχει τις χρηματικές ροές μέσα στο Σύστημα και να τις κατευθύνει στον Ιδιωτικό Τομέα εις βάρος του Δημοσίου, όπως κάνει παντού. Προκρίνει την Περιφερειοποίηση έναντι της Τομεοποίησης, ενώ το πλαίσιο που προκρίνει δεν δίνει εχέγγυα αποτελεσματικότητας λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης και μοιραία θα οδηγήσει τις υπηρεσίες αυτές στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούμε τις τοπικές κοινωνίες, τα Σωματεία στην Υγεία, αλλά και τους συλλόγους των οικογενειών ατόμων με εξάρτηση σε αγωνιστική δράση και πρωτοβουλίες, δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της Δημόσιας Υγείας, όπως άλλωστε περίτρανα το απέδειξε στα χρόνια της διακυβέρνησής μας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!