Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο επαύξησης του ΚΥΤ Αράχθου που επί ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2020, ώστε να αρθεί ο κορεσμός του δικτύου που αποκλείει την υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης ιδιωτών παραγωγών στην Άρτα, με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ρωτούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής Άρτας και γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας υπογραμμίζουν ότι ο κορεσμός του δικτύου αποκλείει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ και τη δυνατότητα για ιδιώτες παραγωγούς στην Άρτα (αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς, παραγωγικούς φορείς, επιχειρήσεις μεταποίησης κλπ) διασύνδεσής τους με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (μέσω νέων μονάδων ΑΠΕ).

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Επί ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από τον Μάιο του 2018, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-71841/09.05.2018 Επιστολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, κατόπιν πρότασης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η πιλοτική εφαρμογή ενίσχυσης κορεσμένων Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ μέσω της προσθήκης νέου μετασχηματιστή ισχύος 20/25 MVA και συγκεκριμένα των υποσταθμών Αράχθου και Ιωαννίνων Ι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σημείο 3 της εν λόγω από 09.05.2018 Επιστολής της ΡΑΕ: «τα προτεινόμενα έργα ενίσχυσης των υποσταθμών Αράχθου [και Ιωαννίνων Ι], μέσω νέου μετασχηματιστή, γίνονται αποδεκτά και θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί και απλά θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ).»

Μάλιστα, ανακοινώθηκε σε ημερίδα στις 15 Μαΐου 2018, κατόπιν πρότερης συνεννόησης ΡΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η προγραμματιζόμενη άμεση υλοποίηση των ως άνω έργων.

Καθώς δε η ΡΑΕ είχε γίνει, κατά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-74886/03.12.2018 Επιστολή της προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κοινωνός του έντονου ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας, αφού η αδυναμία λήψης όρων σύνδεσης λόγω κορεσμού του δικτύου καθιστούσε [και ακόμη και σήμερα καθιστά] αδύνατη την περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσω επεκτάσεων υφιστάμενων ή νέων έργων Βιοαερίου και Βιομάζας που εμφανίζουν και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και με νέα έργα Αιολικών και Φ/Β εγκαταστάσεων, δια της εν λόγω από 03.12.2018 επιστολής της προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ζητούσε την επίσπευση των διαδικασιών και την υλοποίηση του έργου επαύξησης του ΚΥΤ Αράχθου εντός των επόμενων 6-9 μηνών.

Στην υπ’ αριθμ. ΓρΔ/14112/21.12.2018 απάντησή της η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανέφερε πως σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2019-2023, η επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου είχε προβλεφθεί να υλοποιηθεί εντός του 2020.

Παρά τη λαθροχειρία της σημερινής Κυβέρνησης να παρουσιαστεί πως επί Νέας Δημοκρατίας δρομολογήθηκαν οι όποιες εξελίξεις σχετικά με την επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου, εν τούτοις επί ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από το 2018 είχε δρομολογηθεί το εν λόγω έργο με προβλεπόμενη ολοκλήρωση εντός του 2020.

Επίσης ήδη επί ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογηθεί και το έργο αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου, η ολοκλήρωση του οποίου επίσης αναμενόταν εντός του 2020 (α’ εξάμηνο), σύμφωνα με το ΣΑΔ 2019-2023.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025 της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, το μεν έργο της ενίσχυσης του ΚΥΤ Αράχθου μετατέθηκε για το 2022, το δε έργο ανακατασκευής του Υποσταθμού εντός ΥΗΣ Λούρου για το 2025.

Πότε θα αποκτήσει επιτέλους μερίδιο η Άρτα στις ΑΠΕ; Γιατί αν και το έργο στον Υποσταθμό εντός ΥΗΣ Λούρου φαίνεται να προχώρησε, ωστόσο αγνοείται η εξέλιξη για την επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου και το δίκτυο παραμένει κορεσμένο.

Το ζήτημα είναι μείζον αφού και κατά τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «πρακτικά [έχει] εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο Νομό Άρτας από τους υποσταθμούς YT/MT που εξυπηρετούν τον νομό, ήτοι από τους υφιστάμενους δύο μετασχηματιστές του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Αράχθου, καθώς και από τον υφιστάμενο μετασχηματιστή του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Λούρου, λόγω της μεγάλης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα σύνδεσης μονάδων παραγωγής, βασικά από έργα σε λειτουργία, με συνέπεια η περαιτέρω σύνδεση δυναμικού παραγωγής να προσκρούει σε ανυπέρβλητους τεχνικούς περιορισμούς (τήρηση θερμικού ορίου εγκαταστάσεων, τήρηση της στάθμης βραχυκύκλωσης εντός των ορίων της στάθμης σχεδιασμού).»

Ο κορεσμός του δικτύου αποκλείει, δηλαδή, τη δυνατότητα υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ και τη δυνατότητα για ιδιώτες παραγωγούς στην Άρτα (αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς, παραγωγικούς φορείς, επιχειρήσεις μεταποίησης κλπ) διασύνδεσής τους με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (μέσω νέων μονάδων ΑΠΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο επαύξησης του ΚΥΤ Αράχθου που επί ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2020, ώστε να αρθεί ο κορεσμός του δικτύου που αποκλείει την υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης ιδιωτών παραγωγών στην Άρτα, αγροτών, κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών και εν γένει παραγωγικών φορέων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ;

2) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου που επί ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2020; Έχει παραδοθεί και αν ναι πώς διατίθεται η ισχύς στους ενδιαφερομένους;

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!