Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Π.Ε ή Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση της Δομής “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας” και για διάρκεια ενός (1 ) έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ανακοίνωσε ο Δήμος Πρέβεζας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5) και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιλογητικά ( όπως αναγράφονται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου Πρέβεζας www. dimosprevezas .gr) είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48100 , απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας υπόψη κ. Αδάμου Δήμητρας. Τηλ. επικοινωνίας: 2682360633).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!